Vertaling van fighting

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fight, to struggle, to strive, to contend, to battle {ww.}
vechten 
strijden
strijd voeren
kampen
I can teach you how to fight.
Ik kan je leren vechten.
I will fight to the death.
Ik zal tot de dood vechten.
to combat, to contend with, to fight, to fight against, to counter {ww.}
het opnemen tegen
bestrijden 
to be at loggerheads, to tussle, to fight {ww.}
bakkeleien
met elkaar vechten
plukharen

I am fighting

to fight {ww.}
knokken
vechten 

I am fighting

combat, fight, fighting, scrap {zn.}
duel
combat, fight, fighting, scrap {zn.}
knokpartij
handgemeen [o] (het ~)
kloppartij
vechtpartij [m] (de ~)
to defend, to fight, to fight back, to fight down, to oppose {ww.}
bevechten
bestrijden
to defend, to fight, to fight back, to fight down, to oppose {ww.}
verdedigen
Jonathan Swift would defend me.
Jonathan Swift zou mij verdedigen.
Young men and women fought to defend their country.
Jonge mannen en vrouwen vochten om hun land te verdedigen.
to fight, to struggle {ww.}
worstelen
to contend, to fight, to struggle {ww.}
vechten
matten
strijden
knokken
kampen
I do not want to fight Theodore Roosevelt.
Ik wil niet met Theodore Roosevelt vechten.
to defend, to fight, to fight back, to fight down, to oppose {ww.}
bestrijden
tegengaan

I am fighting


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He doesn't like fighting.

Hij vecht niet graag.

The policeman separated the two men who were fighting.

De politieagent haalde de twee vechtende mannen uit elkaar.

They are too busy fighting against each other to care for common ideals.

Ze zijn er te druk mee elkaar te bevechten om zich om gemeenschappelijke idealen te bekommeren.