Vertaling van fighting

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fight {ww.}
knokken
vechten 

I am fighting

to be at loggerheads, to tussle, to fight {ww.}
bakkeleien
met elkaar vechten
plukharen

I am fighting

to combat, to contend with, to fight, to fight against, to counter {ww.}
bestrijden 
het opnemen tegen

I am fighting

to fight, to struggle, to strive, to contend, to battle {ww.}
vechten 
kampen
strijd voeren
strijden
I can teach you how to fight.
Ik kan je leren vechten.
I will fight to the death.
Ik zal tot de dood vechten.
combat, fight, fighting, scrap {zn.}
kloppartij
vechtpartij [m] (de ~)
handgemeen [o] (het ~)
knokpartij
combat, fight, fighting, scrap {zn.}
duel
to defend, to fight, to fight back, to fight down, to oppose {ww.}
bestrijden
bevechten
to defend, to fight, to fight back, to fight down, to oppose {ww.}
verdedigen
Jonathan Swift would defend me.
Jonathan Swift zou mij verdedigen.
Young men and women fought to defend their country.
Jonge mannen en vrouwen vochten om hun land te verdedigen.
to contend, to fight, to struggle {ww.}
vechten
kampen
strijden
matten
knokken
I do not want to fight Theodore Roosevelt.
Ik wil niet met Theodore Roosevelt vechten.
to defend, to fight, to fight back, to fight down, to oppose {ww.}
bestrijden
tegengaan
to fight, to struggle {ww.}
worstelen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He doesn't like fighting.

Hij vecht niet graag.

The policeman separated the two men who were fighting.

De politieagent haalde de twee vechtende mannen uit elkaar.

They are too busy fighting against each other to care for common ideals.

Ze zijn er te druk mee elkaar te bevechten om zich om gemeenschappelijke idealen te bekommeren.