Vertaling van struggle

Inhoud:

Engels
Nederlands
to struggle, to wrestle, to contend, to strive {ww.}
worstelen
kampen

I struggle
you struggle
we struggle

ik worstel
jij worstelt
wij worstelen
» meer vervoegingen van worstelen

struggle {zn.}
geworstel
worsteling [v]
struggle {zn.}
worsteling [v]
struggle {zn.}
worsteling [v]
to flounder, to struggle, to writhe, to thrash about {ww.}
worstelen
zich aftobben
spartelen

I struggle
you struggle
we struggle

ik worstel
jij worstelt
wij worstelen
» meer vervoegingen van worstelen

to fight, to struggle, to strive, to contend, to battle {ww.}
vechten 
strijden
strijd voeren
kampen

I struggle
you struggle
we struggle

ik vecht
jij vecht
wij vechten
» meer vervoegingen van vechten

I can teach you how to fight.
Ik kan je leren vechten.
I will fight to the death.
Ik zal tot de dood vechten.
battle, scuffle, struggle, action, fight, clash, combat, fray {zn.}
strijd 
gevecht 
veldslag 
treffen 
slag  [m]
kamp
They lost the battle.
Ze hebben het gevecht verloren.
The fight continues!
De strijd gaat verder!
to fight, to struggle {ww.}
worstelen

I struggle
you struggle
we struggle

ik worstel
jij worstelt
wij worstelen
» meer vervoegingen van worstelen

to clamber, to scramble, to shin, to shinny, to skin, to sputter, to struggle {ww.}
klauteren

I struggle
you struggle
we struggle

ik klauter
jij klautert
wij klauteren
» meer vervoegingen van klauteren

to contend, to fight, to struggle {ww.}
kampen
strijden
knokken
matten
vechten

I struggle
you struggle
we struggle

ik kamp
jij kampt
wij kampen
» meer vervoegingen van kampenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He would not give it up without a struggle.

Hij zou niet zonder verzet opgeven.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.


Gerelateerd aan struggle

wrestle - contend - strive - flounder - writhe - thrash about - fight - battle - scuffle - action - clash - combat - fray - clamber - scramblecontend - climb - act