Vertaling van struggle

Inhoud:

Engels
Nederlands
to struggle, to wrestle, to contend, to strive {ww.}
worstelen
kampen

I struggle
you struggle
we struggle

ik worstel
jij worstelt
wij worstelen
» meer vervoegingen van worstelen

struggle {zn.}
geworstel
worsteling [v]
struggle {zn.}
worsteling [v]
struggle {zn.}
worsteling [v]
to flounder, to struggle, to writhe, to thrash about {ww.}
worstelen
zich aftobben
spartelen

I struggle
you struggle
we struggle

ik worstel
jij worstelt
wij worstelen
» meer vervoegingen van worstelen

to fight, to struggle, to strive, to contend, to battle {ww.}
vechten 
strijden
strijd voeren
kampen

I struggle
you struggle
we struggle

ik vecht
jij vecht
wij vechten
» meer vervoegingen van vechten

I can teach you how to fight.
Ik kan je leren vechten.
I will fight to the death.
Ik zal tot de dood vechten.
battle, scuffle, struggle, action, fight, clash, combat, fray {zn.}
strijd 
gevecht 
veldslag 
treffen 
slag  [m]
kamp
They lost the battle.
Ze hebben het gevecht verloren.
The fight continues!
De strijd gaat verder!
to clamber, to scramble, to shin, to shinny, to skin, to sputter, to struggle {ww.}
klauteren

I struggle
you struggle
we struggle

ik klauter
jij klautert
wij klauteren
» meer vervoegingen van klauteren

to fight, to struggle {ww.}
worstelen

I struggle
you struggle
we struggle

ik worstel
jij worstelt
wij worstelen
» meer vervoegingen van worstelen

to contend, to fight, to struggle {ww.}
kampen
strijden
knokken
matten
vechten

I struggle
you struggle
we struggle

ik kamp
jij kampt
wij kampen
» meer vervoegingen van kampen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He would not give it up without a struggle.

Hij zou niet zonder verzet opgeven.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.


Gerelateerd aan struggle

wrestle - contend - strive - flounder - writhe - thrash about - fight - battle - scuffle - action - clash - combat - fray - clamber - scrambleclimb - contend - act