Vertaling van fight down

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fight {ww.}
knokken
vechten 

I fight
you fight
we fight

ik knok
jij knokt
wij knokken
» meer vervoegingen van knokken

to fight, to struggle, to strive, to contend, to battle {ww.}
vechten 
strijden
strijd voeren
kampen

I fight
you fight
we fight

ik vecht
jij vecht
wij vechten
» meer vervoegingen van vechten

I can teach you how to fight.
Ik kan je leren vechten.
I will fight to the death.
Ik zal tot de dood vechten.
to combat, to contend with, to fight, to fight against, to counter {ww.}
het opnemen tegen
bestrijden 

I fight
you fight
we fight

ik bestrijd
jij bestrijdt
wij bestrijden
» meer vervoegingen van bestrijden

to be at loggerheads, to tussle, to fight {ww.}
met elkaar vechten
plukharen
bakkeleien

I fight
you fight
we fight

ik plukhaar
jij plukhaart
wij plukharen
» meer vervoegingen van plukharen

to fight, to struggle {ww.}
worstelen

I fight
you fight
we fight

ik worstel
jij worstelt
wij worstelen
» meer vervoegingen van worstelen

to defend, to fight, to fight back, to fight down, to oppose {ww.}
verdedigen

I fight
you fight
we fight

ik verdedig
jij verdedigt
wij verdedigen
» meer vervoegingen van verdedigen

Jonathan Swift would defend me.
Jonathan Swift zou mij verdedigen.
Young men and women fought to defend their country.
Jonge mannen en vrouwen vochten om hun land te verdedigen.
to defend, to fight, to fight back, to fight down, to oppose {ww.}
bevechten
bestrijden

I fight
you fight
we fight

ik bevecht
jij bevecht
wij bevechten
» meer vervoegingen van bevechten

to defend, to fight, to fight back, to fight down, to oppose {ww.}
tegengaan
bestrijden

I fight
you fight
we fight

ik ga tegen
jij gaat tegen
wij gaan tegen
» meer vervoegingen van tegengaan

to contend, to fight, to struggle {ww.}
vechten
matten
strijden
knokken
kampen

I fight
you fight
we fight

ik vecht
jij vecht
wij vechten
» meer vervoegingen van vechten

I do not want to fight Theodore Roosevelt.
Ik wil niet met Theodore Roosevelt vechten.

Gerelateerd aan fight down

fight - struggle - strive - contend - battle - combat - contend with - fight against - counter - be at loggerheads - tussle - defend - fight back - opposecontend - protect - act