Vertaling van fool

Inhoud:

Engels
Nederlands
to fool, to hoax, to mystify, to trick {ww.}
om de tuin leiden
beduvelen
beetnemen 
bedotten

I fool
you fool
we fool

ik beduvel
jij beduvelt
wij beduvelen
» meer vervoegingen van beduvelen

to fool, to mislead {ww.}
op een dwaalspoor zetten
misleiden

I fool
you fool
we fool

ik misleid
jij misleidt
wij misleiden
» meer vervoegingen van misleiden

fool, freak {zn.}
nar
fool {zn.}
dwaas  [m]
zot
malloot
I'm such a fool.
Ik ben zo'n dwaas.
fool, jester {zn.}
nar
potsenmaker
hansworst
fool, ass, clod, nit {zn.}
domkop  [m]
domoor [m]
stommeling [m]
schaapskop
stomkop
sufferd
to cheat, to deceive, to con, to delude, to fool, to mislead, to trick, to bamboozle {ww.}
bedriegen 
misleiden

I fool
you fool
we fool

ik bedrieg
jij bedriegt
wij bedriegen
» meer vervoegingen van bedriegen

It's wrong to deceive people, but worse to deceive yourself.
Anderen bedriegen is slecht, maar jezelf bedriegen is nog veel slechter.
to cheat, to defraud, to fool, to swindle {ww.}
belazeren
verneuken
bedonderen

I fool
you fool
we fool

ik belazer
jij belazert
wij belazeren
» meer vervoegingen van belazeren

lunatic, madman, nutcase, nutter, fool [o] {zn.}
gek  [m]
mafkees
krankzinnige
bezetene [m]
He is no fool.
Hij is niet gek.
Don't fool yourself.
Hou jezelf niet voor de gek.
to dissipate, to fool, to fool away, to fritter, to fritter away, to frivol away, to shoot {ww.}
verkruimelen

I fool
you fool
we fool

ik verkruimel
jij verkruimelt
wij verkruimelen
» meer vervoegingen van verkruimelen

to dissipate, to fool, to fool away, to fritter, to fritter away, to frivol away, to shoot {ww.}
verteuten

I fool
you fool
we fool

ik verteut
jij verteut
wij verteuten
» meer vervoegingen van verteuten

to dissipate, to fool, to fool away, to fritter, to fritter away, to frivol away, to shoot {ww.}
vergooien

I fool
you fool
we fool

ik vergooi
jij vergooit
wij vergooien
» meer vervoegingen van vergooien

to arse around, to fool, to fool around, to horse around {ww.}
rotzooien

I fool
you fool
we fool

ik rotzooi
jij rotzooit
wij rotzooien
» meer vervoegingen van rotzooien

to befool, to cod, to dupe, to fool, to gull, to put on, to put one across, to put one over, to slang, to take in {ww.}
oplichten
neppen

I fool
you fool
we fool

ik licht op
jij licht op
wij lichten op
» meer vervoegingen van oplichten

to befool, to cod, to dupe, to fool, to gull, to put on, to put one across, to put one over, to slang, to take in {ww.}
ensceneren

I fool
you fool
we fool

ik ensceneer
jij ensceneert
wij ensceneren
» meer vervoegingen van ensceneren

to befool, to cod, to dupe, to fool, to gull, to put on, to put one across, to put one over, to slang, to take in {ww.}
bedotten
foppen
inlappen
beetnemen

I fool
you fool
we fool

ik bedot
jij bedot
wij bedotten
» meer vervoegingen van bedotten

to dissipate, to fool, to fool away, to fritter, to fritter away, to frivol away, to shoot {ww.}
verbeuzelen
verklungelen
verliezen
verluieren
verlummelen
vertreuzelen
verknoeien
verdoen

I fool
you fool
we fool

ik verbeuzel
jij verbeuzelt
wij verbeuzelen
» meer vervoegingen van verbeuzelen

to befool, to cod, to dupe, to fool, to gull, to put on, to put one across, to put one over, to slang, to take in {ww.}
beethebben

I fool
you fool
we fool

ik heb beet
jij hebt beet
wij hebben beet
» meer vervoegingen van beethebben


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm such a fool.

Ik ben zo'n dwaas.

Don't fool yourself.

Hou jezelf niet voor de gek.

He is no fool.

Hij is niet gek.

He must be a fool to do so.

Hij moet dom zijn om dat te doen.

You can't fool me with a trick like that.

Je kan me niet voor de gek houden met een trukje als deze.


Gerelateerd aan fool

hoax - mystify - trick - mislead - freak - jester - ass - clod - nit - cheat - deceive - con - delude - bamboozle - defraudcarve up - dissipate - ball up - cavort - betray - coordinate - lead astray - blow - befool