Vertaling van forward

Inhoud:

Engels
Nederlands
forward {zn.}
voorspeler
aanvaller [m]
forward, importunate, insistent, intrusive, troublesome {bn.}
opdringerig
to dispatch, to send off, to ship, to consign, to forward {ww.}
expediëren
verzenden
afzenden 

I forward
you forward
we forward

ik expedieer
jij expedieert
wij expediëren
» meer vervoegingen van expediëren

to forward, to send on {ww.}
nazenden

I forward
you forward
we forward

ik zend na
jij zendt na
wij zenden na
» meer vervoegingen van nazenden

to forward, to send on {ww.}
doorzenden
doorsturen

I forward
you forward
we forward

ik zend door
jij zendt door
wij zenden door
» meer vervoegingen van doorzenden

to forward, to send on {ww.}
achternasturen
achternazenden

I forward
you forward
we forward

ik stuur achterna
jij stuurt achterna
wij sturen achterna
» meer vervoegingen van achternasturen

to forward, to send on {ww.}
nazenden

I forward
you forward
we forward

ik zend na
jij zendt na
wij zenden na
» meer vervoegingen van nazenden

ahead, on, forth, forward, forwards, onward {bw.}
naar voren
voorover
vooruit
voort
voorwaarts
former, previous, prior, earlier, ex-, forward, past, preceding, advance, advanced, antecedent, anterior {bn.}
verleden
voorafgaand
voorgaand
vorig
vroeger 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I look forward to the summer vacation.

Ik kijk uit naar de zomervakantie.

I look forward to my birthday.

Ik verheug me op mijn verjaardag.

I look forward to meeting you.

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten.

I've been looking forward to meeting you.

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten.

He is looking forward to it.

Hij verheugt zich erop.

I'm looking forward to the summer vacation.

Ik kijk uit naar de zomervakantie.

Tom was looking forward to seeing Mary again.

Tom keek ernaar uit om Mary weer te zien.

I'm looking forward to watching the movie with her.

Ik kijk ernaar uit de film met haar te kijken.

As soon as I have it, I'll forward it to you.

Zodra ik het heb, stuur ik het naar je door.

The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.

De dappere ridder stapt naar voren en kust de dame de hand.


Gerelateerd aan forward

importunate - insistent - intrusive - troublesome - dispatch - send off - ship - consign - send on - ahead - on - forth - forwards - onward - formerdirect - send