Vertaling van forward

Inhoud:

Engels
Nederlands
forward {zn.}
aanvaller [m]
voorspeler
forward, importunate, insistent, intrusive, troublesome {bn.}
opdringerig
to forward, to send on {ww.}
doorsturen
doorzenden

I forward
you forward
we forward

ik stuur door
jij stuurt door
wij sturen door
» meer vervoegingen van doorsturen

to forward, to send on {ww.}
achternazenden
achternasturen

I forward
you forward
we forward

ik zend achterna
jij zendt achterna
wij zenden achterna
» meer vervoegingen van achternazenden

to forward, to send on {ww.}
nazenden

I forward
you forward
we forward

ik zend na
jij zendt na
wij zenden na
» meer vervoegingen van nazenden

to dispatch, to send off, to ship, to consign, to forward {ww.}
afzenden 
expediëren
verzenden

I forward
you forward
we forward

ik zend af
jij zendt af
wij zenden af
» meer vervoegingen van afzenden

ahead, on, forth, forward, forwards, onward {bw.}
naar voren
voorover
vooruit
voort
voorwaarts
former, previous, prior, earlier, ex-, forward, past, preceding, advance, advanced, antecedent, anterior {bn.}
verleden
voorafgaand
voorgaand
vorig
vroeger 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I look forward to the summer vacation.

Ik kijk uit naar de zomervakantie.

I look forward to my birthday.

Ik verheug me op mijn verjaardag.

I look forward to meeting you.

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten.

I've been looking forward to meeting you.

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten.

He is looking forward to it.

Hij verheugt zich erop.

I'm looking forward to the summer vacation.

Ik kijk uit naar de zomervakantie.

Tom was looking forward to seeing Mary again.

Tom keek ernaar uit om Mary weer te zien.

I'm looking forward to watching the movie with her.

Ik kijk ernaar uit de film met haar te kijken.

As soon as I have it, I'll forward it to you.

Zodra ik het heb, stuur ik het naar je door.

The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.

De dappere ridder stapt naar voren en kust de dame de hand.


Gerelateerd aan forward

importunate - insistent - intrusive - troublesome - send on - dispatch - send off - ship - consign - ahead - on - forth - forwards - onward - formerdirect - send