Vertaling van have to

Inhoud:

Engels
Nederlands
to have to, to must, to ought to, to should, to need {ww.}
moeten
zullen
behoren 
dienen
horen 
People ought to work.
Mensen moeten werken.
You ought to listen to your mother.
Je zou naar je moeder moeten luisteren.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I have to hurry!

Ik heb haast!

You have to go.

Je moet gaan.

I have to examine you.

Ik moet je onderzoeken.

I have to go home.

Ik moet naar huis gaan.

I have to leave you.

Ik moet je verlaten.

I have to take medicine.

Ik moet medicijnen gebruiken.

You don't have to eat.

Je moet niet eten.

I have to find it.

Ik moet het vinden.

We have to act quickly.

We moeten snel handelen.

I have to go shopping.

Ik moet gaan winkelen.

Do I have to write a letter?

Moet ik een brief schrijven?

You don't have to work today.

Vandaag moet ge niet werken.

I have to go to bed.

Ik moet naar bed.

I have to return this book today.

Ik moet dit boek vandaag terugbrengen.

You only have to work hard.

Ge moet alleen hard werken.


Gerelateerd aan have to

must - ought to - should - need