Vertaling van ought to

Inhoud:

Engels
Nederlands
to have to, to must, to ought to, to should, to need {ww.}
moeten
zullen
behoren 
dienen
horen 
People ought to work.
Mensen moeten werken.
You ought to listen to your mother.
Je zou naar je moeder moeten luisteren.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

People ought to work.

Mensen moeten werken.

You ought to listen to your mother.

Je zou naar je moeder moeten luisteren.

You ought to see a dentist.

Ge zoudt naar een tandarts moeten gaan.

We ought to obey the law.

We moeten ons aan de wet houden.

You ought to ask him for advice.

Je moet hem om advies vragen.

We ought to send Jordan to the hospital.

We zouden Jordan naar het ziekenhuis moeten sturen.

You ought to get into the habit of brushing your teeth after every meal.

Je zou er een gewoonte van moeten maken je tanden te poetsen na elke maaltijd.

You really ought to think before you open your mouth, you'd avoid a lot of misunderstandings that way.

Je zou echt eens moeten beginnen denken voor je jouw mond open doet, je zou op die manier veel misverstanden kunnen vermijden.


Gerelateerd aan ought to

have to - must - should - need