Vertaling van should

Inhoud:

Engels
Nederlands
to have to, to must, to ought to, to should, to need {ww.}
moeten
zullen
behoren 
horen 
dienen
People ought to work.
Mensen moeten werken.
You ought to listen to your mother.
Je zou naar je moeder moeten luisteren.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I should go.

Ik moet gaan.

You should apologize.

Jullie zouden om verontschuldiging moeten vragen.

You should stop drinking.

Je moet stoppen met drinken.

How should I know?

Weet ik veel!

What should I bring?

Wat moet ik meenemen?

You should quit smoking.

Ge zoudt moeten stoppen met roken.

Men should work.

Mannen moeten werken.

We should leave.

We moeten vertrekken.

He should thank you.

Hij zou u moeten danken.

You should sleep.

Je zou moeten slapen.

Learning should not be forced. Learning should be encouraged.

Men moet niet dwingen te leren. Leren moet men aanmoedigen.

You should be more careful.

U zou beter wat voorzichtiger zijn.

I should ask, shouldn't I?

Eigenlijk zou ik het moeten vragen, hè?

Should we change the flag?

Moeten we de vlag veranderen?

You should go to bed.

Ge zoudt beter slapen.


Gerelateerd aan should

have to - must - ought to - need