Vertaling van in passing

Inhoud:

Engels
Nederlands
loosely, in passing, casually {bw.}
in het voorbijgaan
terloops 
vluchtig
to pass, to spend {ww.}
doorbrengen
aangeven 
verdrijven
aanreiken 
I didn't want to spend any more time with Tom.
Ik wilde niet nog meer tijd doorbrengen met Tom.
Excuse me, could you pass me the sugar?
Neemt u me niet kwalijk, kunt u me de suiker aangeven?
to pass, to go through {ww.}
doormaken
doortrekken
doorkomen
to cross, to go beyond, to cover, to pass {ww.}
overlopen
oversteken
overgaan
to pass, to pass by, to pass through {ww.}
verstrijken
verlopen
vergaan
overgaan
overdrijven
omkomen 
to overhaul, to overtake, to pass {ww.}
inhalen
to pass, to pass by, to bypass, to overshoot, to overtake {ww.}
voorbijgaan
voorbijlopen
passeren
langsgaan
You can drink water, but you can also pass it.
Water kun je drinken, maar je kunt er ook aan voorbijgaan.
to convey, to hand, to hand over, to pass, to assign, to deliver, to transmit, to transfer {ww.}
aangeven 
toereiken
overgeven 
overbrengen
afdragen 
aanreiken 
to pass {ww.}
doorhalen 
to pass {ww.}
slagen 
halen

I am passing

to overhaul, to overtake, to pass {ww.}
inhalen
passeren
voorbijrijden
voorbijvaren

I am passing


Gerelateerd aan in passing

loosely - casually - pass - spend - go through - cross - go beyond - cover - pass by - pass through - overhaul - overtake - bypass - overshoot - convey