Vertaling van joined

Inhoud:

Engels
Nederlands
to join, to accede, to adhere {ww.}
lid worden
zich aansluiten
toetreden

I joined
you joined
he/she/it joined

ik trad toe
jij trad toe
hij/zij/het trad toe
» meer vervoegingen van toetreden

Which club do you want to join?
Van welke club wil je lid worden?
to accede, to affiliate, to enlist, to enrol, to join {ww.}
lid worden
to connect, to join, to interconnect, to liaise {ww.}
verbinden 
aan elkaar vastmaken

I joined
you joined
he/she/it joined

ik verbond
jij verbond
hij/zij/het verbond
» meer vervoegingen van verbinden

to associate, to join, to pool, to amalgamate, to coalesce, to unite {ww.}
zich verenigen
to join, to unite, to amalgamate, to unify {ww.}
verenigen

I joined
you joined
he/she/it joined

ik verenigde
jij verenigde
hij/zij/het verenigde
» meer vervoegingen van verenigen

He tried to unify the various groups.
Hij heeft geprobeerd de verschillende groepen te verenigen.
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
to join, to unite, to assemble, to combine {ww.}
verenigen
bijeenbrengen 
samenbrengen
aaneenvoegen

I joined
you joined
he/she/it joined

ik verenigde
jij verenigde
hij/zij/het verenigde
» meer vervoegingen van verenigen

to connect, to join {ww.}
samenbinden
verbinden 
bijeenbinden

I joined
you joined
he/she/it joined

ik bond samen
jij bond samen
hij/zij/het bond samen
» meer vervoegingen van samenbinden

to accede to, to join {ww.}
zich voegen bij
zich aanmelden voor
to associate, to come together, to join, to pool, to assemble, to coalesce, to converge {ww.}
aansluiten 
zich aaneensluiten
zich verenigen

I joined
you joined
he/she/it joined

ik sloot aan
jij sloot aan
hij/zij/het sloot aan
» meer vervoegingen van aansluiten

to bind, to connect, to join, to tie, to tie up, to associate, to fasten, to link {ww.}
aansluiten 
binden 
vastbinden
vastmaken 
verbinden 

I joined
you joined
he/she/it joined

ik sloot aan
jij sloot aan
hij/zij/het sloot aan
» meer vervoegingen van aansluiten

coupled, joined, linked {bn.}
verbonden

Gerelateerd aan joined

join - accede - adhere - affiliate - enlist - enrol - connect - interconnect - liaise - associate - pool - amalgamate - coalesce - unite - unify