Vertaling van latest

Inhoud:

Engels
Nederlands
last, final, hindmost, latest, latter, ultimate {bn.}
achterste
jongstgeleden
laatst 
latest, up-to-the-minute {bn.}
allernieuwst
a la mode, in style, in vogue, latest, modish {bn.}
gewild
gangbaar
gegeerd
gevraagd
gezocht


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She follows the latest craze.

Ze volgt de nieuwste rage.

I'm listening to Björk's latest song.

Ik luister naar het nieuwste liedje van Björk.

She knows a lot about the latest fashions.

Ze weet veel over de laatste mode.

As far as I know, this is the latest edition.

Voor zover ik weet is dit de nieuwste editie.

I have a bicycle of the latest model.

Ik heb het nieuwste model fiets.

This is Mr Miller's latest book, and we hope it will not be his last.

Dit is Millers nieuwste boek, en we hopen dat het niet het laatste zal zijn.

When the kid wanted the latest PlayStation software, he acted like a spoiled child.

Toen het kind de laatste PlayStation-software wilde, gedroeg hij zich als een verwend kind.


Gerelateerd aan latest

last - final - hindmost - latter - ultimate - up-to-the-minute - a la mode - in style - in vogue - modishfresh - pop