Vertaling van final

Inhoud:

Engels
Nederlands
final, conclusive, last, ultimate {bn.}
finaal
uiteindelijk 
definite, definitive, decided, decisive, final, firm, positive, affirmative {bn.}
definitief
onherroepelijk
vast
decider, play-off, final, finale {zn.}
beslissingswedstrijd [m]
finale  [v]
last, final, hindmost, latest, latter, ultimate {bn.}
achterste
jongstgeleden
laatst 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The judge's decision is final.

Het oordeel van de rechter is definitief.

What is your final destination?

Wat is je eindbestemming?

The final settlement takes place at the notary.

De definitieve afrekening vindt plaats bij de notaris.