Vertaling van final

Inhoud:

Engels
Nederlands
final, conclusive, last, ultimate {bn.}
finaal
uiteindelijk 
definite, definitive, decided, decisive, final, firm, positive, affirmative {bn.}
definitief
onherroepelijk
vast
decider, play-off, final, finale {zn.}
beslissingswedstrijd [m]
finale  [v]
last, final, hindmost, latest, latter, ultimate {bn.}
achterste
jongstgeleden
laatst 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The judge's decision is final.

Het oordeel van de rechter is definitief.

What is your final destination?

Wat is je eindbestemming?