Vertaling van decided

Inhoud:

Engels
Nederlands
decided, distinct {bn.}
getekend
definite, definitive, decided, decisive, final, firm, positive, affirmative {bn.}
definitief
onherroepelijk
vast
to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
nauwkeurig bepalen
determineren

I decided
you decided
he/she/it decided

ik determineerde
jij determineerde
hij/zij/het determineerde
» meer vervoegingen van determineren

to decide, to choose, to determine, to resolve, to settle, to adjudicate {ww.}
besluiten 
beslissen 
zich voornemen
uitmaken 

I decided
you decided
he/she/it decided

ik besloot
jij besloot
hij/zij/het besloot
» meer vervoegingen van besluiten

We find it difficult to decide which one to buy.
We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
But how are you going to decide what is important, and what isn't?
Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?
to decide {ww.}
beslissen 

I decided
you decided
he/she/it decided

ik besliste
jij besliste
hij/zij/het besliste
» meer vervoegingen van beslissen

to decide, to determine, to make up one's mind {ww.}
besluiten
beslissen
uitgemaakt
beschikken
uitmaken
resolveren
decideren

I decided
you decided
he/she/it decided

ik besloot
jij besloot
hij/zij/het besloot
» meer vervoegingen van besluiten

It's up to you to decide what to do.
Het is aan jou om te besluiten wat te doen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to adjudicate, to decide, to resolve, to settle {ww.}
oplossen
komen

I decided
you decided
he/she/it decided

ik loste op
jij loste op
hij/zij/het loste op
» meer vervoegingen van oplossen

to decide {ww.}
beslissen
bepalen

I decided
you decided
he/she/it decided

ik besliste
jij besliste
hij/zij/het besliste
» meer vervoegingen van beslissen

to adjudicate, to decide, to resolve, to settle {ww.}
beslechten

I decided
you decided
he/she/it decided

ik beslechtte
jij beslechtte
hij/zij/het beslechtte
» meer vervoegingen van beslechten

to decide, to determine, to make up one's mind {ww.}
oordelen

I decided
you decided
he/she/it decided

ik oordeelde
jij oordeelde
hij/zij/het oordeelde
» meer vervoegingen van oordelenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What have you decided?

Wat heb je besloten?

She decided to marry him.

Ze besliste met hem te trouwen.

He decided to quit smoking.

Hij besliste te stoppen met roken.

He decided to marry her.

Hij besliste om met haar te trouwen.

Well, have you decided yet?

Zo, hebt ge al beslist?

I've decided to continue studying.

Ik heb besloten door te studeren.

The couple decided to adopt an orphan.

Het paar besloot een wees te adopteren.

Conchita decided to tell Mary the truth.

Conchita besloot Mary de waarheid te vertellen.

Have you decided to go to Japan?

Heb je besloten om naar Japan te gaan?

I decided not to go to Europe.

Ik heb besloten niet naar Europa te gaan.

He decided to put off his departure.

Hij besloot zijn vertrek uit te stellen.

She decided to get married to Tom.

Ze besloot met Tom te trouwen.

I decided on telling her of my love.

Ik heb besloten haar te zeggen dat ik van haar hou.

I decided not to do such a foolish thing.

Ik besloot niet zoiets doms te doen.

We haven't decided where to take a rest.

We hebben nog niet beslist waar we gaan rusten.


Gerelateerd aan decided

distinct - definite - definitive - decisive - final - firm - positive - affirmative - determine - fix - decide - set - settle - choose - resolvedetermine - measure - accomplish - cause - decide - conclude