Vertaling van decided

Inhoud:

Engels
Nederlands
decided, distinct {bn.}
getekend
definite, definitive, decided, decisive, final, firm, positive, affirmative {bn.}
definitief
onherroepelijk
vast
to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
determineren
nauwkeurig bepalen

I decided
you decided
he/she/it decided

ik determineerde
jij determineerde
hij/zij/het determineerde
» meer vervoegingen van determineren

to decide {ww.}
beslissen 

I decided
you decided
he/she/it decided

ik besliste
jij besliste
hij/zij/het besliste
» meer vervoegingen van beslissen

We find it difficult to decide which one to buy.
We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
But how are you going to decide what is important, and what isn't?
Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?
to decide, to choose, to determine, to resolve, to settle, to adjudicate {ww.}
beslissen 
besluiten 
uitmaken 
zich voornemen

I decided
you decided
he/she/it decided

ik besliste
jij besliste
hij/zij/het besliste
» meer vervoegingen van beslissen

It's up to you to decide what to do.
Het is aan jou om te besluiten wat te doen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What have you decided?

Wat heb je besloten?

She decided to marry him.

Ze besliste met hem te trouwen.

He decided to quit smoking.

Hij besliste te stoppen met roken.

He decided to marry her.

Hij besliste om met haar te trouwen.

Well, have you decided yet?

Zo, hebt ge al beslist?

I've decided to continue studying.

Ik heb besloten door te studeren.

The couple decided to adopt an orphan.

Het paar besloot een wees te adopteren.

Conchita decided to tell Mary the truth.

Conchita besloot Mary de waarheid te vertellen.

Have you decided to go to Japan?

Heb je besloten om naar Japan te gaan?

I decided not to go to Europe.

Ik heb besloten niet naar Europa te gaan.

He decided to put off his departure.

Hij besloot zijn vertrek uit te stellen.

She decided to get married to Tom.

Ze besloot met Tom te trouwen.

I decided on telling her of my love.

Ik heb besloten haar te zeggen dat ik van haar hou.

I decided not to do such a foolish thing.

Ik besloot niet zoiets doms te doen.

We haven't decided where to take a rest.

We hebben nog niet beslist waar we gaan rusten.


Gerelateerd aan decided

distinct - definite - definitive - decisive - final - firm - positive - affirmative - determine - fix - decide - set - settle - choose - resolve