Vertaling van conclude

Inhoud:

Engels
Nederlands
to conclude, to dispatch, to expedite, to finish, to settle {ww.}
afdoen
afhandelen 
afwikkelen

I conclude
you conclude
we conclude

ik doe af
jij doet af
wij doen af
» meer vervoegingen van afdoen

to abstract, to gather, to induce, to infer, to conclude, to find {ww.}
concluderen
afleiden 
besluiten 
een gevolgtrekking maken

I conclude
you conclude
we conclude

ik concludeer
jij concludeert
wij concluderen
» meer vervoegingen van concluderen

to compose, to conclude, to dispatch, to settle {ww.}
afhandelen 
beslechten

I conclude
you conclude
we conclude

ik handel af
jij handelt af
wij handelen af
» meer vervoegingen van afhandelen

to end, to finish, to terminate, to conclude {ww.}
beëindigen
afmaken 
uitmaken 
afsluiten 
besluiten 
voleindigen

I conclude
you conclude
we conclude

ik beëindig
jij beëindigt
wij beëindigen
» meer vervoegingen van beëindigen

I will finish this work somehow.
Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
I suggested that we end the meeting.
Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.
to come to an end, to end, to end up, to expire, to conclude, to finish {ww.}
aflopen 
eindigen
uitraken
ophouden
uitlopen
uitgaan 
verlopen

I conclude
you conclude
we conclude

ik loop af
jij loopt af
wij lopen af
» meer vervoegingen van aflopen


Gerelateerd aan conclude

dispatch - expedite - finish - settle - abstract - gather - induce - infer - find - compose - end - terminate - come to an end - end up - expire