Vertaling van conclude

Inhoud:

Engels
Nederlands
to conclude, to dispatch, to expedite, to finish, to settle {ww.}
afhandelen 
afwikkelen
afdoen

I conclude
you conclude
we conclude

ik handel af
jij handelt af
wij handelen af
» meer vervoegingen van afhandelen

to come to an end, to end, to end up, to expire, to conclude, to finish {ww.}
uitraken
verlopen
uitlopen
uitgaan 
ophouden
eindigen
aflopen 

I conclude
you conclude
we conclude

ik raak uit
jij raakt uit
wij raken uit
» meer vervoegingen van uitraken

to end, to finish, to terminate, to conclude {ww.}
beëindigen
afmaken 
voleindigen
uitmaken 
besluiten 
afsluiten 

I conclude
you conclude
we conclude

ik beëindig
jij beëindigt
wij beëindigen
» meer vervoegingen van beëindigen

I will finish this work somehow.
Ik zal dit werk op een of andere manier afmaken.
I suggested that we end the meeting.
Ik stelde voor de vergadering te beëindigen.
to compose, to conclude, to dispatch, to settle {ww.}
beslechten
afhandelen 

I conclude
you conclude
we conclude

ik beslecht
jij beslecht
wij beslechten
» meer vervoegingen van beslechten

to abstract, to gather, to induce, to infer, to conclude, to find {ww.}
een gevolgtrekking maken
besluiten 
concluderen
afleiden 

I conclude
you conclude
we conclude

ik besluit
jij besluit
wij besluiten
» meer vervoegingen van besluitenGerelateerd aan conclude

dispatch - expedite - finish - settle - come to an end - end - end up - expire - terminate - compose - abstract - gather - induce - infer - find