Vertaling van local

Inhoud:

Engels
Nederlands
local {bn.}
lokaal 
plaatselijk
local {bn.}
gindse
local {zn.}
iemand van daar
adjacent, adjoining, contiguous, local {bn.}
aangrenzend 
aanliggend
dichtbijgelegen
dichtbijzijnd
regional, local {bn.}
gewestelijk
regionaal 
streek-
close, near, nearby, next, adjacent, handy, local {bn.}
aanstaand 
eerstvolgend
komend

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'll give you a local anesthetic.

Ik geef je een plaatselijke verdoving.

The local school board would go to any length to ban that book.

De lokale schoolcommissie zou over lijken gaan om dat boek te verbieden.

Undoubtedly, people were well aware of local resistance and financial shortages.

Ongetwijfeld was men zich terdege bewust van lokale weerstand en financiële tekorten.


Gerelateerd aan local

adjacent - adjoining - contiguous - regional - close - near - nearby - next - handy