Vertaling van manifest

Inhoud:

Engels
Nederlands
to manifest {ww.}
blootleggen

I manifest
you manifest
we manifest

ik leg bloot
jij legt bloot
wij leggen bloot
» meer vervoegingen van blootleggen

manifest {zn.}
manifest 
He has read "The Manifest".
Hij heeft "Het manifest" gelezen.
manifest {zn.}
vrachtlijst
to demonstrate, to evidence, to exhibit, to manifest {ww.}
uitstallen
uitkramen
etaleren
tentoonspreiden
blootleggen

I manifest
you manifest
we manifest

ik stal uit
jij stalt uit
wij stallen uit
» meer vervoegingen van uitstallen

to demonstrate, to manifest, to show {ww.}
manifesteren
laten blijken

I manifest
you manifest
we manifest

ik manifesteer
jij manifesteert
wij manifesteren
» meer vervoegingen van manifesteren

to show, to indicate, to point out, to demonstrate, to display, to manifest {ww.}
tonen
laten zien
wijzen 
uitwijzen
vertonen
tentoonspreiden

I manifest
you manifest
we manifest

ik toon
jij toont
wij tonen
» meer vervoegingen van tonen

I will show you around the city.
Ik zal je de stad laten zien.
I will show you some pictures.
Ik zal jullie wat foto's laten zien.
to issue, to proclaim, to manifest {ww.}
verkondigen
proclameren
uitvaardigen
afkondigen

I manifest
you manifest
we manifest

ik verkondig
jij verkondigt
wij verkondigen
» meer vervoegingen van verkondigenGerelateerd aan manifest

demonstrate - evidence - exhibit - show - indicate - point out - display - issue - proclaim