Vertaling van point out

Inhoud:

Engels
Nederlands
to show, to indicate, to point out, to demonstrate, to display, to manifest {ww.}
tonen
laten zien
wijzen 
uitwijzen
vertonen
tentoonspreiden
I will show you around the city.
Ik zal je de stad laten zien.
I will show you some pictures.
Ik zal jullie wat foto's laten zien.
to indicate, to suggest, to point out, to connote, to denote {ww.}
aanduiden 
wijzen 
uitduiden
aanwijzen 
aangeven 
Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the…
Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag…
to point out, to remonstrate {ww.}
tegenwerpen
to point, to repoint {ww.}
invoegen
strijken
voegen

I point
you point
we point

ik voeg in
jij voegt in
wij voegen in
» meer vervoegingen van invoegen

to point, to sharpen, to taper {ww.}
instrijken

I point
you point
we point

ik strijk in
jij strijkt in
wij strijken in
» meer vervoegingen van instrijken

to point, to sharpen, to taper {ww.}
aanpunten
bijpunten
scherpen
punten

I point
you point
we point

ik punt aan
jij punt aan
wij punten aan
» meer vervoegingen van aanpunten

to call attention, to point out, to signalise, to signalize {ww.}
uitduiden
to call attention, to point out, to signalise, to signalize {ww.}
signaleren
to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I point
you point
we point

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to charge, to level, to point {ww.}
landmeten

I point
you point
we point

ik meet land
jij meet land
wij meten land
» meer vervoegingen van landmeten

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
loodsen

I point
you point
we point

ik loods
jij loodst
wij loodsen
» meer vervoegingen van loodsen

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
nawijzen

I point
you point
we point

ik wijs na
jij wijst na
wij wijzen na
» meer vervoegingen van nawijzen

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen

I point
you point
we point

ik wijs
jij wijst
wij wijzen
» meer vervoegingen van wijzen

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
aansturen

I point
you point
we point

ik stuur aan
jij stuurt aan
wij sturen aan
» meer vervoegingen van aansturen

to bespeak, to betoken, to indicate, to point, to signal {ww.}
wijzen
duiden

I point
you point
we point

ik wijs
jij wijst
wij wijzen
» meer vervoegingen van wijzen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
sturen

I point
you point
we point

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
vestigen

I point
you point
we point

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigen

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
spreken

I point
you point
we point

ik spreek
jij spreekt
wij spreken
» meer vervoegingen van spreken

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
aanwijzen

I point
you point
we point

ik wijs
jij wijst
wij wijzen
» meer vervoegingen van wijzen

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
richten

I point
you point
we point

ik richt
jij richt
wij richten
» meer vervoegingen van richten

to charge, to level, to point {ww.}
richten
mikken

I point
you point
we point

ik richt
jij richt
wij richten
» meer vervoegingen van richten

to luff, to point {ww.}
oploeven

I point
you point
we point

ik loef op
jij loeft op
wij loeven op
» meer vervoegingen van oploeven

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
beogen

I point
you point
we point

ik beoog
jij beoogt
wij beogen
» meer vervoegingen van beogen

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
attenderen

I point
you point
we point

ik wijs
jij wijst
wij wijzen
» meer vervoegingen van wijzen

Could you show me the way to the port?
Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?
to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I point
you point
we point

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to luff, to point {ww.}
loeven

I point
you point
we point

ik loef
jij loeft
wij loeven
» meer vervoegingen van loeven