Vertaling van paint

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Engels
Nederlands
paint
verf

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Blend the red paint with the blue paint.

Meng de rode met de blauwe verf.

We had Tom paint the wall.

We lieten Tom de muren schilderen.

I had him paint my house.

Ik liet hem mijn huis schilderen.

Why did you paint the bench red?

Waarom heb je de bank rood geschilderd?

Why did you paint the bank red?

Waarom heb je de bank rood geschilderd?

Why did you paint the couch red?

Waarom heb je de bank rood geschilderd?

If you paint it yellow, you'll kill two birds with one stone: it'll stand out, and you'll save money because you can use paint you already have.

Als je het geel verft, sla je twee vliegen in één klap: én het valt goed op, én je bespaart geld omdat je verf kunt gebruiken die je al in huis hebt.

He took advantage of the fine weather to paint the wall.

Hij maakte gebruik van het mooie weer om de muur te schilderen.