Vertaling van power

Inhoud:

Engels
Nederlands
power, effect {zn.}
kracht 
vermogen
Don't underestimate my power.
Onderschat mijn kracht niet.
Mary believes in the power of love.
Mary gelooft in de kracht van de liefde.
power {zn.}
heerschappij [v]
mogendheid [v]
macht
power, powerfulness {zn.}
macht [m] (de ~)
Knowing is power.
Kennis is macht.
Knowledge is power.
Kennis is macht.
power, powerfulness {zn.}
machtsblok [o] (het ~)
ability, capacity, power, skill {zn.}
macht
vermogen
baron, big businessman, business leader, king, magnate, mogul, power, top executive, tycoon {zn.}
mogol
exponent, index, power {zn.}
exponent [m] (de ~)
great power, major power, power, superpower, world power {zn.}
grootmacht [v] (de ~)
great power, major power, power, superpower, world power {zn.}
macht
mogendheid [v] (de ~)
Power and money are inseparable.
Macht en geld zijn onafscheidelijk.
The king abused his power.
De koning maakte misbruik van zijn macht.
great power, major power, power, superpower, world power {zn.}
wereldmacht [m] (de ~)
supermacht [m] (de ~)
baron, big businessman, business leader, king, magnate, mogul, power, top executive, tycoon {zn.}
magnaat [m] (de ~)
geldmagnaat [m] (de ~)
exponent, index, power {zn.}
graad [m] (de ~)
macht [m] (de ~)
baron, big businessman, business leader, king, magnate, mogul, power, top executive, tycoon {zn.}
-baron
baron
force, power {zn.}
kracht
ability, power {zn.}
machtsblok [o] (het ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't underestimate my power.

Onderschat mijn kracht niet.

Knowing is power.

Kennis is macht.

Knowledge is power.

Kennis is macht.

The king abused his power.

De koning maakte misbruik van zijn macht.

Power and money are inseparable.

Macht en geld zijn onafscheidelijk.

The third power of 3 is 27.

Drie tot de derde macht is zevenentwintig.

Mary believes in the power of love.

Mary gelooft in de kracht van de liefde.

3 to the third power is 27.

Drie tot de derde macht is zevenentwintig.

It is a task beyond my power.

Het is een te zware taak voor mij.

This power station alone provides several cities with electricity.

Deze elektriciteitscentrale voorziet op haar eentje meerdere steden van elektriciteit.

Worrying doesn't take away tomorrow's concerns, but it does take away today's power.

Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag.