Vertaling van school

Inhoud:

Engels
Nederlands
school {zn.}
school 
kunstrichting [v]
Uniforms differ from school to school.
Uniformen verschillen van school tot school.
Go to school.
Ga naar school.
school {zn.}
school  [v]
leerschool [v]
That is our school.
Dat is onze school.
Where is your school?
Waar is je school?
school, schoolhouse {zn.}
dorpsschool
school, school day, schooltime {zn.}
studie [v] (de ~)
school, schoolhouse {zn.}
school
schoolgebouw [o] (het ~)
That is my school.
Dat is mijn school.
school {zn.}
school [m] (de ~)
scholastic, school {bn.}
schools
school {zn.}
school [m] (de ~)
school, shoal {zn.}
school [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Uniforms differ from school to school.

Uniformen verschillen van school tot school.

School begins at 9.

De school begint om negen uur.

Go to school.

Ga naar school.

When is school over?

Hoe laat is school uit?

That is our school.

Dat is onze school.

I don't like school.

Ik vind school niet leuk.

Where is your school?

Waar is je school?

School begins in spring.

School begint in de lente.

School begins at nine.

De school begint om negen uur.

That is my school.

Dat is mijn school.

I go to school.

Ik ga naar school.

School starts at nine.

De school begint om negen uur.

Where is the school?

Waar is de school?

I walk to school.

Ik ga te voet naar school.

Our school burned down.

Onze school is afgebrand.


Gerelateerd aan school

schoolhouse - school day - schooltime - scholastic - shoalschool - day care - building - establishment - group - school bell