Vertaling van sentence

Inhoud:

Engels
Nederlands
sentence, phrase {zn.}
zin  [m]
zinsnede
volzin 
frase  [v]
What is the meaning of this phrase?
Wat is de betekenis van deze zin?
Complete the sentence.
Maak de zin af.
to condemn, to sentence, to denounce, to doom, to proscribe {ww.}
veroordelen

I sentence
you sentence
we sentence

ik veroordeel
jij veroordeelt
wij veroordelen
» meer vervoegingen van veroordelen

sentence {zn.}
zin [m] (de ~)
This sentence isn't wrong.
Deze zin is niet verkeerd.
This sentence is mine.
Deze zin is van mij.
to condemn, to doom, to sentence {ww.}
rechtspreken

I sentence
you sentence
we sentence

ik spreek recht
jij spreekt recht
wij spreken recht
» meer vervoegingen van rechtspreken

to condemn, to doom, to sentence {ww.}
veroordelen
berechten
vonnissen

I sentence
you sentence
we sentence

ik veroordeel
jij veroordeelt
wij veroordelen
» meer vervoegingen van veroordelen

prison term, sentence, time {zn.}
straftijd [m] (de ~)
condemnation, conviction, judgment of conviction, sentence {zn.}
veroordeling [v] (de ~)
condemnation, conviction, judgment of conviction, sentence {zn.}
uitspraak [m] (de ~)
The defendant appealed against the sentence without hesitation.
De beklaagde ging zonder aarzelen in beroep tegen de uitspraak.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This sentence isn't wrong.

Deze zin is niet verkeerd.

This is a sentence.

Dit is een voorstel.

Complete the sentence.

Maak de zin af.

This sentence is mine.

Deze zin is van mij.

Do not translate this sentence!

Deze zin niet vertalen!

This is not a sentence.

Dit is geen zin.

This sentence doesn't make sense.

Deze zin slaat nergens op.

I can't translate this sentence.

Ik kan deze zin niet vertalen.

Translate this sentence into English.

Vertaal deze zin in het Engels.

Which sentence do you prefer?

Welke zin heb je liever?

Find multilingual sentence equivalents at Tatoeba.org.

Vind meertalige equivalente zinnen op Tatoeba.org.

You have to memorize this sentence.

Je moet deze zin onthouden.

There is an error in this sentence.

Er zit in foutje in deze zin.

I'm not able to translate this sentence.

Ik kan deze zin niet vertalen.

This here sentence consists of seven words.

Deze zin bevat zeven woorden.