Vertaling van phrase

Inhoud:

Engels
Nederlands
sentence, phrase {zn.}
zin  [m]
zinsnede
volzin 
frase  [v]
What is the meaning of this phrase?
Wat is de betekenis van deze zin?
Complete the sentence.
Maak de zin af.
expression, phrase {zn.}
zegswijze
spreekwijze
zinswending [v]
gezegde
bewoording  [v]
phrase {zn.}
constituent [m] (de ~)
woordgroep [m] (de ~)
phrase {zn.}
passus
zinsnede [m] (de ~)
to articulate, to formulate, to give voice, to phrase, to word {ww.}
stellen
opmaken
samenstellen
opstellen

I phrase
you phrase
we phrase

ik stel
jij stelt
wij stellen
» meer vervoegingen van stellen

to articulate, to formulate, to give voice, to phrase, to word {ww.}
formuleren
vervatten
vertolken
verbaliseren
uitspreken
verwoorden

I phrase
you phrase
we phrase

ik formuleer
jij formuleert
wij formuleren
» meer vervoegingen van formuleren

musical phrase, phrase {zn.}
frase [v] (de ~)
idiom, idiomatic expression, phrasal idiom, phrase, set phrase {zn.}
uitdrukking [v] (de ~)
You know the phrase, we harvest, that which we sow. I have sown the wind and this is my storm.
Jullie kennen de uitdrukking, dat we oogsten wat we zaaien. Ik heb de wind gezaaid en hier is mijn storm.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What is the meaning of this phrase?

Wat is de betekenis van deze zin?

You know the phrase, we harvest, that which we sow. I have sown the wind and this is my storm.

Jullie kennen de uitdrukking, dat we oogsten wat we zaaien. Ik heb de wind gezaaid en hier is mijn storm.