Vertaling van song

Inhoud:

Engels
Nederlands
song, canto {zn.}
lied 
zang 
gezang
chanson, canzone, song, ballad {zn.}
lied 
chanson
He sang a song.
Hij zong een lied.
They love that song.
Ze houden van dat lied.
song, strain {zn.}
liedje [o] (het ~)
Who sings this song?
Wie zingt dit liedje?
It's your favorite song.
Het is je favoriete liedje.
song, strain {zn.}
zangnummer
song, strain {zn.}
zangstuk
song, vocal {zn.}
lied [o] (het ~)
zang [m] (de ~)
You can sing a song.
Je kunt een lied zingen.
She sang her sweet song with feeling.
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
song, strain {zn.}
popsong [m] (de ~)
song [m] (de ~)
song, strain {zn.}
chanson [o] (het ~)
birdcall, birdsong, call, song {zn.}
lied [o] (het ~)
I heard her singing a song.
Ik heb haar een lied horen zingen.
birdcall, birdsong, call, song {zn.}
vogelgezang

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's your favorite song.

Het is je favoriete liedje.

That song is catchy.

Dat liedje blijft in je hoofd zitten.

It's my favorite song.

Dit is mijn lievelingsliedje.

They love that song.

Ze houden van dat lied.

He sang a song.

Hij zong een lied.

Who sings this song?

Wie zingt dit liedje?

You can sing a song.

Je kunt een lied zingen.

Let's sing the English song.

Laten we het Engelse liedje zingen.

Is this your favorite song?

Is dat je lievelingsliedje?

She sang her sweet song with feeling.

Ze zong haar mooie lied met gevoel.

We'd like you to sing a song.

We zouden het leuk vinden als je een liedje zong.

I'm listening to Björk's latest song.

Ik luister naar het nieuwste liedje van Björk.

I heard her singing a song.

Ik heb haar een lied horen zingen.

This song is called "Only You".

Dit liedje heet "Only You".

I want you to sing a song.

Ik wil dat je een liedje zingt.


Gerelateerd aan song

canto - chanson - canzone - ballad - strain - vocal - birdcall - birdsong - callsong - act - composition - singing - chorus - part - verse