Vertaling van sun

Inhoud:

Engels
Nederlands
sun, solar {bn.}
zonnig 
sun, sunshine {zn.}
zonneglans
zonneschijn 
to sun, to sun oneself, to take a sunbath {ww.}
zonnebaden
zonnen
A few days ago, I was on holiday by the sea, sunbathing on a yacht.
Ik was enkele dagen geleden op vakantie aan zee en lag op een jacht te zonnebaden.
to sun, to sunbathe {ww.}
zonnebaden
bakken
zonnen
sun, sunlight, sunshine {zn.}
zon [m] (de ~)
zonnetje
daglicht [o] (het ~)
zonnelicht
zonneschijn (de ~)
You are my sunshine.
Ge zijt mijn zonnetje.
The sun has nine planets.
De zon heeft negen planeten.
sun {zn.}
zon [m] (de ~)
zonnetje
The sun doesn't always shine.
De zon schijnt niet altijd.
The sun is rising already.
De zon gaat al op.
sun {zn.}
zon [m] (de ~)
Nothing new under the sun.
Niets nieuws onder de zon.
The sun is rising now.
De zon komt nu op.
dominicus, lord's day, sun, sunday {zn.}
zondag [m] (de ~)
It was Sunday yesterday.
Gisteren was het zondag.
Yesterday was Sunday.
Gisteren was het zondag.
dominicus, lord's day, sun, sunday {zn.}
zondagskrant
zondagsblad

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The sun has nine planets.

De zon heeft negen planeten.

The sun doesn't always shine.

De zon schijnt niet altijd.

The sun is rising already.

De zon gaat al op.

Nothing new under the sun.

Niets nieuws onder de zon.

The sun is rising now.

De zon komt nu op.

The sun on the horizon is wonderful.

De zon aan de horizon is prachtig.

There is nothing new under the sun.

Er is niets nieuws onder de zon.

The earth is smaller than the sun.

De aarde is kleiner dan de zon.

The sun has been shining over our country for ages.

De zon schijnt al eeuwen over ons land.

The sun came out and the ice melted.

De zon kwam te voorschijn en het ijs smolt.

There exist several stars which are larger than our Sun.

Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.

The sun is our most important source of energy.

De zon is onze belangrijkste energibron.

Some ancient people thought of the sun as their God.

Sommige mensen in de oudheid zagen de zon als hun god.

We believed that the earth moves round the sun.

Wij dachten dat de aarde rondom de zon bewoog.

Which is larger, the sun or the Earth?

Welke is groter, de zon of de aarde?


Gerelateerd aan sun

solar - sunshine - sun oneself - take a sunbath - sunbathe - sunlight - dominicus - lord's day - sundaybronze - light - celestial body - star - day - magazine