Vertaling van to call

Inhoud:

Engels
Nederlands
to call, to designate, to dub, to label, to name, to term {ww.}
noemen 
uitmaken voor
benoemen 
heten

I call
you call
we call

ik noem
jij noemt
wij noemen
» meer vervoegingen van noemen

They call him Jim.
Ze noemen hem Jim.
People call him Dave.
Mensen noemen hem Dave.
to call, to summon {ww.}
roepen 

I call
you call
we call

ik roep
jij roept
wij roepen
» meer vervoegingen van roepen

to call {ww.}
opbellen 

I call
you call
we call

ik bel op
jij belt op
wij bellen op
» meer vervoegingen van opbellen

Let me call my lawyer.
Laat mij mijn advocaat opbellen.
to cry out, to scream, to shout, to call, to cry, to call out {ww.}
schreeuwen 
joelen
roepen 
gieren

I call
you call
we call

ik schreeuw
jij schreeuwt
wij schreeuwen
» meer vervoegingen van schreeuwen

I heard a woman scream.
Ik hoorde een vrouw schreeuwen.
to convoke, to call, to convene, to summon {ww.}
uitschrijven
convoceren
konvoceren
bijeenroepen

I call
you call
we call

ik schrijf uit
jij schrijft uit
wij schrijven uit
» meer vervoegingen van uitschrijven

to appeal to, to invoke, to call, to hail, to summon {ww.}
oproepen
praaien
aanroepen 

I call
you call
we call

ik roep op
jij roept op
wij roepen op
» meer vervoegingen van oproepen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I don't want to call the police.

Ik wil de politie niet bellen.

Please ask him to call me.

Vraag hem alstublieft om naar mij te telefoneren.

Ask Tom to call me. He has my number.

Vraag Tom me te bellen. Hij heeft mijn nummer.

On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet of Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language". Its size was modest, its motto ambitious: "For a language to be an international one, is not enough to call it as such." The name of the author was given as "Dr. Esperanto".

Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "Opdat een taal internationaal zou zijn, volstaat het niet ze zo te noemen". Als auteursnaam stond aangeduid "Doctor Esperanto".


Gerelateerd aan to call

call - designate - dub - label - name - term - summon - cry out - scream - shout - cry - call out - convoke - convene - appeal to