Vertaling van words

Inhoud:

Engels
Nederlands
words, text, lyrics {zn.}
tekst
What's the text about?
Waarover gaat de tekst?
I know that tune, but I can't remember the lyrics.
Dat deuntje is me bekend maar ik kan me de tekst niet herinneren.
to edit, to draw up, to draught, to word {ww.}
stileren
stellen
opstellen
redigeren
opmaken

he/she/it words

hij/zij/het stileert
» meer vervoegingen van stileren

to formulate, to word {ww.}
formuleren
inkleden
vervatten

he/she/it words

hij/zij/het formuleert
» meer vervoegingen van formuleren

to articulate, to word {ww.}
formuleren
onder woorden brengen
verwoorden

he/she/it words

hij/zij/het formuleert
» meer vervoegingen van formuleren

dustup, quarrel, row, run-in, words, wrangle {zn.}
aanloop [m] (de ~)
actor's line, speech, words {zn.}
feestrede
actor's line, speech, words {zn.}
claus
language, lyric, words {zn.}
tekst
language, lyric, words {zn.}
songtekst [m] (de ~)
to articulate, to formulate, to give voice, to phrase, to word {ww.}
stellen
opmaken
samenstellen
opstellen

he/she/it words

hij/zij/het stelt
» meer vervoegingen van stellen

to articulate, to formulate, to give voice, to phrase, to word {ww.}
verwoorden
uitspreken
verbaliseren
vertolken
vervatten
formuleren

he/she/it words

hij/zij/het verwoordt
» meer vervoegingen van verwoorden


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Words express thoughts.

Woorden drukken gedachten uit.

Omit needless words!

Laat onnodige woorden weg!

His words surprised me.

Zijn woorden verbaasden mij.

Her words angered him.

Haar woorden maakten hem boos.

Weigh your words well.

Weeg je woorden goed af.

Actions speak louder than words.

Daden spreken luider dan woorden.

Poets select the best words.

Dichters kiezen de beste woorden.

He changed a few words.

Hij veranderde een paar woorden.

We use words to communicate.

Wij gebruiken woorden om te communiceren.

We need actions, not words.

We hebben daden nodig, geen woorden.

Mark the words that you cannot understand.

Markeer de woorden die je niet begrijpt.

Many languages borrow from English words.

Veel talen lenen woorden uit de Engelse woordenschat.

I'm at a loss for words.

Ik heb er geen woorden voor.

Many English words derive from Latin.

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.

Many English words are derived from Latin.

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.


Gerelateerd aan words

text - lyrics - edit - draw up - draught - word - formulate - articulate - dustup - quarrel - row - run-in - wrangle - actor's line - speechwalk - address - passage - text - convey - cue