Vertaling van en fait

Inhoud:

Frans
Nederlands
en fait, en vérité, vraiment, bien {bw.}
echt 
inderdaad
naar waarheid
waarachtig 
waarlijk 
werkelijk 
construire, fabriquer, faire, opérer, poser {ww.}
doen 
maken 
uitvoeren 
uitrichten
uitbrengen
bedrijven 
aanmaken 

il/elle fait
j'ai fait
tu as fait

hij/zij/het doet
ik heb gedaan
jij hebt gedaan
» meer vervoegingen van doen

Il est préférable de ne rien faire que de faire quelque chose de médiocre.
Beter niets doen, dan een fout te maken.
Que dois-je faire ?
Wat moet ik doen?
faire, rendre {ww.}
doen 
maken 
laten
laten doen

il/elle fait
j'ai fait
tu as fait

hij/zij/het doet
ik heb gedaan
jij hebt gedaan
» meer vervoegingen van doen

Tu ne peux pas me forcer à faire quoi que ce soit que je ne veux pas faire.
Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
Où as-tu fait faire ton nouveau costume ?
Waar heb je je nieuwe kostuum laten maken?


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Susan est en fait ta demi-sœur.

Susan is eigenlijk je halfzus.

Les romans de fiction se vendent mieux que la réalité. En fait, la réalité ne se vend pas du tout.

Fictieromans verkopen beter dan realiteit. In feite verkoopt realiteit helemaal niet.

« Hippopotomonstrosesquippedaliophobie est un mot plutôt long, n'est-ce pas ? » « Oui, mais sais-tu ce que cela veut dire ? » « En fait, je ne sais pas. » « Cela signifie la peur des mots longs. » « C'est ironique. »

"Hippopotomonstrosesquipedaliofobie is een lang woord, hè?" "Ja, maar weet je wat het betekent?" "Nee, eigenlijk niet." "Het betekent angst voor lange woorden." "Wat ironisch."


Gerelateerd aan en fait

en vérité - vraiment - bien - construire - fabriquer - faire - opérer - poser - rendre