Vertaling van algemeen

Inhoud:

Nederlands
Engels
algemeen, gemeenschappelijk, gezamenlijk {bn.}
common 
joint 
communal 
concerted
generic
mutual 
single 
algemeen, generaal {bn.}
general 
usual 
broad 
widespread
algemeen, in het groot, schetsmatig {bn.}
general 
vague 
algemeen, universeel {bn.}
general 
universal 
worldwide 
common 
alzijdig, generaal, omnivalent, universeel, algemeen {bn.}
general
publiek, openbaar, algemeen {bn.}
public
alles, geheel [o] (het ~), totaliteit [v] (de ~), algemeen [o] (het ~), gemeen [o] (het ~) {zn.}
whole
Het geheel is meer dan de som der delen.
The whole is greater than the sum of the parts.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Over het algemeen houden kinderen van zoetigheid.

In general, children are fond of candy.

Japanners zijn in het algemeen beleefd.

Japanese people in general are polite.

In het algemeen eet ze niet erg veel.

In general, she doesn't eat very much.

Het wordt algemeen aangenomen dat hij onschuldig was.

It is generally believed that he was innocent.

Over het algemeen lopen mannen sneller dan vrouwen.

Generally, men run faster than women.

Vrouwen leven over het algemeen langer dan mannen.

Women tend to live longer than men.

Over het algemeen lopen mannen sneller dan vrouwen.

In general, men run faster than women.

Over het algemeen weet men maar weinig over niet-lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde.

In general, little is known about nonlinear second order differential equations.

De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.

The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because they are generally the same people.