Vertaling van bepaald

Inhoud:

Nederlands
Engels
bepaald, ongetwijfeld, vast, wel degelijk, zeker {bw.}
certainly 
assuredly
bepaald, definitief {bn.}
definite 
particular 
specific 
bepaald, ongetwijfeld, zeker {bw.}
no doubt
undoubtedly
decidedly 
unmistakably
unquestionably
bepaald, beslist, per se, strikt, volstrekt, vooral, zeker {bw.}
absolutely
definitely 
without fail
necessarily 
surely 
bepaald {bn.}
specified
bepalen, bevestigen, fixeren, tuigeren, vastmaken, vaststellen {ww.}
to appoint
to set 
to stick 
to make fast
to secure 
to fix 
to fasten
to determine 
to attach 
to affix

ik heb bepaald
jij hebt bepaald
hij/zij/het heeft bepaald

I have appointed
you have appointed
he/she/it has appointed
» meer vervoegingen van to appoint

bepalen, definiëren, omschrijven {ww.}
to define 
to allot
to determine 

ik heb bepaald
jij hebt bepaald
hij/zij/het heeft bepaald

I have defined
you have defined
he/she/it has defined
» meer vervoegingen van to define

Hoe zou jij "gelukkigheid" omschrijven?
How would you define "happiness"?
werkelijk, bepaald, echt, heus, inderdaad, waarachtig {bw.}
rattling
real
really
very
bepalen {ww.}
to change
to modify
to alter

ik heb bepaald
jij hebt bepaald
hij/zij/het heeft bepaald

I have changed
you have changed
he/she/it has changed
» meer vervoegingen van to change

vaststellen, bepalen {ww.}
to quantify
to measure

ik heb bepaald
jij hebt bepaald
hij/zij/het heeft bepaald

I have measured
you have measured
he/she/it has measured
» meer vervoegingen van to measure

wenden, bepalen, keren, richten, vervoegen {ww.}
to turn to
to address

ik heb bepaald
jij hebt bepaald
hij/zij/het heeft bepaald

I have addressed
you have addressed
he/she/it has addressed
» meer vervoegingen van to address

vaststellen, bepalen, stellen {ww.}
to set
to determine

ik heb bepaald
jij hebt bepaald
hij/zij/het heeft bepaald

I have set
you have set
he/she/it has set
» meer vervoegingen van to set

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.
The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War.
bepalen, beslissen {ww.}
to decide

ik heb bepaald
jij hebt bepaald
hij/zij/het heeft bepaald

I have decided
you have decided
he/she/it has decided
» meer vervoegingen van to decide

We vinden het moeilijk om te beslissen welke te kopen.
We find it difficult to decide which one to buy.
Maar hoe ga je beslissen wat belangrijk is en wat niet?
But how are you going to decide what is important, and what isn't?
bepalen, beperken, volstaan {ww.}
to throttle
to trammel
to restrict
to restrain
to limit
to confine
to bound

ik heb bepaald
jij hebt bepaald
hij/zij/het heeft bepaald

I have throttled
you have throttled
he/she/it has throttled
» meer vervoegingen van to throttle


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Er kan zich een bepaald probleem voordoen.

A certain problem may come about.

Ik hou van muziek, meer bepaald van klassieke muziek.

I like music, particularly classical music.

Indien nodig heb ik geen bezwaar tegen het betalen van een bepaald bedrag.

If necessary, I have no objection to paying a special fee.