Vertaling van berichten

Inhoud:

Nederlands
Engels
berichten, mededelen, meedelen, voortzeggen {ww.}
to get across
to put across
to report 
to impart
to communicate 

wij berichten
jullie berichten
zij berichten

we report
you report
they report
» meer vervoegingen van to report

berichten, informeren, inlichten, verwittigen, voorlichten {ww.}
to advise 
to apprise
to notify
to enlighten 
to acquaint
to report 
to inform 

wij berichten
jullie berichten
zij berichten

we advise
you advise
they advise
» meer vervoegingen van to advise

berichten {zn.}
messaging
berichten, boodschappen {ww.}
to send word
to notify
to give notice
to apprize
to apprise
to advise

wij berichten
jullie berichten
zij berichten

we notify
you notify
they notify
» meer vervoegingen van to notify

bericht (mv. berichten) [o], informatie [v], inlichting [v], terechtwijzing [v], verwittiging [v] {zn.}
information 
info
notification
account 
Bedankt voor de inlichting.
Thanks for the info.
Bedankt voor de inlichting.
Thanks for the information.
bekendmaking [v], bericht (mv. berichten) [o], kennisgeving [v], tijding [v], verwittiging [v], mare {zn.}
message 
notification
report 
notice 
communication 
announcement 
advice 
Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende personen of distributielijsten.
Your message cannot be delivered to the following people or distribution lists.
bericht (mv. berichten) [o], boodschap [v] {zn.}
message 
errand
Wilt u een boodschap achterlaten?
Would you like to leave a message?
Tom kon de geheime boodschap niet decoderen.
Tom couldn't decode the secret message.
bericht (mv. berichten) [o], mededeling [v], tijding [v], mare {zn.}
communication 
account 
bericht [o] (het ~), boodschap [m] (de ~), mare [m] (de ~), tijding [v] (de ~) {zn.}
message
Gezien ik hem morgen zal zien kan ik hem een boodschap doorgeven, als je dat wilt.
Since I will see him tomorrow, I can give him a message if you want.