Vertaling van berichten

Inhoud:

Nederlands
Engels
berichten, informeren, inlichten, verwittigen, voorlichten {ww.}
to inform 
to report 
to advise 
to acquaint
to notify
to enlighten 
to apprise

wij berichten
jullie berichten
zij berichten

we inform
you inform
they inform
» meer vervoegingen van to inform

berichten, mededelen, meedelen, voortzeggen {ww.}
to put across
to report 
to communicate 
to impart
to get across

wij berichten
jullie berichten
zij berichten

we report
you report
they report
» meer vervoegingen van to report

berichten {zn.}
messaging
berichten, boodschappen {ww.}
to advise
to notify
to apprise
to give notice
to apprize
to send word

wij berichten
jullie berichten
zij berichten

we advise
you advise
they advise
» meer vervoegingen van to advise

bericht (mv. berichten) [o], boodschap [v] {zn.}
message 
errand
Wilt u een boodschap achterlaten?
Would you like to leave a message?
Tom kon de geheime boodschap niet decoderen.
Tom couldn't decode the secret message.
bekendmaking [v], bericht (mv. berichten) [o], kennisgeving [v], tijding [v], verwittiging [v], mare {zn.}
message 
announcement 
report 
communication 
notice 
advice 
notification
Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende personen of distributielijsten.
Your message cannot be delivered to the following people or distribution lists.
bericht (mv. berichten) [o], informatie [v], inlichting [v], terechtwijzing [v], verwittiging [v] {zn.}
information 
info
account 
notification
Bedankt voor de inlichting.
Thanks for the info.
Bedankt voor de inlichting.
Thanks for the information.
bericht (mv. berichten) [o], mededeling [v], tijding [v], mare {zn.}
communication 
account 
bericht (mv. berichten) [o] (het ~), boodschap [m] (de ~), mare [m] (de ~), tijding [v] (de ~) {zn.}
message
Gezien ik hem morgen zal zien kan ik hem een boodschap doorgeven, als je dat wilt.
Since I will see him tomorrow, I can give him a message if you want.