Vertaling van betalen

Inhoud:

Nederlands
Engels
betalen, dokken, storten, uitbetalen, uitkeren, voldoen {ww.}
to pay 
to ante up

wij betalen
jullie betalen
zij betalen

we pay
you pay
they pay
» meer vervoegingen van to pay

Ze moeten vooraf betalen.
They have to pay in advance.
Kan ik via creditcard betalen?
Can I pay a credit card?
betalen {ww.}
to pay

wij betalen
jullie betalen
zij betalen

we pay
you pay
they pay
» meer vervoegingen van to pay

We moeten altijd meer betalen.
We always have to pay more.
Ik zal dat betalen met een cheque.
I will pay for it by check.
verdienen, betalen {ww.}
to pay
to yield
to bear

wij betalen
jullie betalen
zij betalen

we pay
you pay
they pay
» meer vervoegingen van to pay

Laat mij voor het eten betalen.
Let me pay for the dinner.
dokken, lappen, neertellen, offeren, schokken, betalen, neerleggen, schuiven, uittellen {ww.}
to pay

wij betalen
jullie betalen
zij betalen

we pay
you pay
they pay
» meer vervoegingen van to payVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze moeten vooraf betalen.

They have to pay in advance.

Kan ik via creditcard betalen?

Can I pay a credit card?

We moeten altijd meer betalen.

We always have to pay more.

Wie gaat het eten betalen?

Who's paying for the food?

Ik wil betalen met een kredietkaart.

I would like to pay with a credit card.

Ik zal dat betalen met een cheque.

I will pay for it by check.

Laat mij voor het eten betalen.

Let me pay for the dinner.

Kan ik met een creditcard betalen?

Can I pay by credit card?

Ik zou met baar geld willen betalen.

I would like to pay with cash.

Ik wil met een cheque betalen.

I want to pay with a check.

Ik zal de schulden van mijn zoon niet betalen.

I won't pay my son's debts.

Indien nodig heb ik geen bezwaar tegen het betalen van een bepaald bedrag.

If necessary, I have no objection to paying a special fee.

Plotseling herinnerde ik me dat ik zoveel boeken niet kon betalen.

All of a sudden, I remembered that I couldn't pay for so many books.

"Onze baas heeft aangedrongen op die prijs," legde de verkoopster uit. "Maar weet u, u hoeft me geen 0,99 in kopeken te betalen. U mag meer betalen als u wilt."

"Our boss insisted on that price," the shopkeeper explained. "But you know, you don't have to pay me 0.99 in kopeks. You can pay more if you like."

Als we de huur betalen aan de huiseigenares, zullen we geen geld meer hebben voor eten; we zitten tussen de duivel en de diepe blauwe zee.

If we pay the rent to the landlady, we won't have any money for food; we are between the devil and the deep blue sea.


Gerelateerd aan betalen

dokken - storten - uitbetalen - uitkeren - voldoen - verdienen - lappen - neertellen - offeren - schokken - neerleggen - schuiven - uittellengeven