Vertaling van brief

Inhoud:

Nederlands
Engels
brief [m], epistel [o], zendbrief {zn.}
letter 
epistle
Hij schreef een brief.
He wrote a letter.
Ik schrijf een brief.
I write a letter.
brief [m], epistel [o], missive [v], schrijven [o] {zn.}
letter 
Ik moet een brief schrijven.
I have to write a letter.
Moet ik een brief schrijven?
Do I have to write a letter?
brief [m] (de ~), schrijven [o] (het ~) {zn.}
letter
missive
Hij zal een brief schrijven.
He will be writing a letter.
Ik ben een brief aan het schrijven.
I am writing a letter.
brief, briefje [o] (het ~) {zn.}
note
short letter
line
billet
Ik heb een briefje op mijn bureau gevonden, maar ik weet niet van wie het is.
I found a note on my desk, but I don't know whose it is.
Dat is niet zo erg snugger van je, dat je dat briefje hebt weggegooid.
It's not very clever of you that you threw away that note.
brief {zn.}
paper
newspaper
bankbiljet [o] (het ~), bankbriefje, banknoot, brief [m] (de ~), flap [m] (de ~), flapje, papier [o] (het ~), prent, bankje [o] (het ~), biljet [o] (het ~), briefje [o] (het ~) {zn.}
note
greenback
federal reserve note
government note
bill
banknote
banker's bill
bank note
bank bill
briefen {ww.}
to brief

ik brief

I brief
» meer vervoegingen van to briefVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Schrijft ge een brief?

Are you writing a letter?

Hij schreef een brief.

He wrote a letter.

Ik schrijf een brief.

I write a letter.

Wiens brief is dit?

Whose letter is this?

Wie heeft deze brief geschreven?

Who wrote this letter?

Heeft u de brief ontvangen?

Did you receive the letter?

Het was een lange brief.

It was a long letter.

Ik moet een brief schrijven.

I have to write a letter.

Heb je haar brief gekregen?

Did you get her letter?

Moet ik een brief schrijven?

Do I have to write a letter?

De brief zal morgen aankomen.

The letter will arrive tomorrow.

Wie heeft een brief geschreven?

Who wrote a letter?

Hij zal een brief schrijven.

He will be writing a letter.

Heb je mijn brief gekregen?

Did you get my letter?

Ik heb zojuist uw brief ontvangen.

I just received your letter.