Vertaling van dezelfde

Inhoud:

Nederlands
Engels
dezelfde, hetzelfde {bn.}
the same
dezelfde, dito, een, eender, hetzelfde, identiek, zelfde, gelijk {zn.}
right
rightfulness
Je hebt gelijk.
You're right.
Ik heb gelijk.
I'm right.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ze maakte weer dezelfde fout.

She made the same mistake again.

We zijn op dezelfde dag geboren.

We were born on the same day.

We hebben dezelfde problemen als jij.

We have the same problems as you.

Ze maakte dezelfde fout als voorheen.

She made the same mistake as before.

Je hebt weer dezelfde fout gemaakt.

You have made the very same mistake again.

Ze draagt nu al een maand dezelfde hoed.

She's been wearing the same hat for a month.

Hij is niet meer dezelfde man als vroeger.

He's not the same man he used to be.

Dit jaar bieden we dezelfde taalcursus aan als vorig jaar.

This year we offer the same language course as last year.

Je blijft keer op keer dezelfde fouten maken.

You continue making the same mistakes time after time.

Mijn vader en meneer Kimura hebben dezelfde wagen.

My father has the same car as Mr Kimura's.

De aardbol heeft dezelfde vorm als een sinaasappel.

The globe is similar in shape to an orange.

De Eiffeltoren staat in dezelfde stad als het Louvre.

The Eiffel Tower is in the same city as the Louvre Museum.

Deze zomer zijn er geen beursen toegekend aan dezelfde studenten als vorig jaar.

Scholarships were not granted to the same students this summer as last year.

Een ezel stoot zich in 't gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen.

A fox is not caught twice in the same snare.

Het was puur toeval dat Mary en ik op dezelfde trein zaten.

It was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.


Gerelateerd aan dezelfde

hetzelfde - dito - een - eender - identiek - zelfde - gelijk