Vertaling van hetzelfde

Inhoud:

Nederlands
Engels
dezelfde, hetzelfde {bn.}
the same
dezelfde, dito, een, eender, hetzelfde, identiek, zelfde, gelijk {zn.}
right
rightfulness
Je hebt gelijk.
You're right.
Ik heb gelijk.
I'm right.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik zal het hetzelfde doen.

I will do it the same.

We zitten in hetzelfde schuitje.

We are sitting in the same boat.

Tom vroeg zich hetzelfde af.

Tom wondered the same thing.

Zitten we in hetzelfde hotel?

Are we in the same hotel?

Tom zou hetzelfde als ik moeten doen.

Tom should do the same thing I do.

Jane droeg hetzelfde lint als haar moeder.

Jane wore the same ribbon as her mother did.

We glimlachten beiden op bijna hetzelfde moment.

Both of us began to smile almost at the same time.

Kijk naar hem en doe hetzelfde.

Watch him and do the same thing.

Ik heb hetzelfde probleem als gij.

I have the same trouble as you have.

De tweeling ziet er precies hetzelfde uit.

The twins look exactly alike.

Maandagen zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Mondays will never be the same again.

Dit is hetzelfde woordenboek als ik heb.

This is the same dictionary as I have.

Niet willen is hetzelfde als hebben.

Not wanting is the same as having.

De tweelingbroers zien er precies hetzelfde uit.

The twin brothers look exactly alike.

Twee gezinnen leven in hetzelfde huis.

Two families live in the same house.


Gerelateerd aan hetzelfde

dezelfde - dito - een - eender - identiek - zelfde - gelijk