Vertaling van een

Inhoud:

Nederlands
Engels
een {zn.}
one
Het is een uur.
It's one o'clock.
Jij bent ook een mooie!
You're a nice one!
een, één {telw.}
one
een, 'n {lidw.}
a 
an 
dezelfde, dito, een, eender, hetzelfde, identiek, zelfde, gelijk {zn.}
right
rightfulness
Je hebt gelijk.
You're right.
Ik heb gelijk.
I'm right.
een of ander, iemand, een, een zeker {onb. vnw.}
a 
any 
anybody 
one
some 
somebody 
someone 
an 
anyone 
a certain
 {ww.}
to mourn
aansporen, aandrijven, aanmanen, aanporren, instigeren, manen, pramen, drijven, zetten, aanzetten, , aanjagen {ww.}
to urge on
to press
to urge
to exhort
 {ww.}
to go
to last
to live
to live on
to survive
to endure
to hold out
to hold up
belasteren, bekladden, bezwadderen, lasteren, schandaliseren, zwartmaken,  {ww.}
to libel


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Een ogenblikje...

Just a moment ...

Een ogenblikje.

Just a minute.

Een dolfijn is een zoogdier.

A dolphin is a mammal.

Red een mens. Eet een kannibaal op.

Save a human. Eat a cannibal.

We hebben een hond en een kat.

We own a dog and a cat.

Een majoor staat boven een kapitein.

A major is above a captain.

Een goede daad verlicht een donkere wereld.

A good deed lightens a dark world.

Hij was een dichter en een diplomaat.

He was a poet and diplomat.

Een baby heeft een gevoelige huid.

A baby has delicate skin.

Een kat slaapt op een stoel.

A cat sleeps on a chair.

Waar een wil is, is een weg.

Where there's a will there's a way.

Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.

A rainbow is a natural phenomenon.

Een hond rende achter een kat aan.

A dog was running after a cat.

Een androïde is een soort robot.

An android is a kind of robot.

Is dit een koe of een buffel?

Is that a cow or a buffalo?


Gerelateerd aan een

één - 'n - dezelfde - dito - eender - hetzelfde - identiek - zelfde - gelijk - een of ander - iemand - een zeker - - aansporen - aandrijvengetal - bewenen - bewerken - beproeven - bestaan - beschuldigen