Vertaling van dwalen

Inhoud:

Nederlands
Engels
dwalen, afdwalen, van de weg afwijken, verdwalen {ww.}
to stray off
to aberrate
to go astray
dwalen, een fout maken, ernaast zitten, zich vergissen {ww.}
to make a mistake
to be wrong
to err

wij dwalen
jullie dwalen
zij dwalen

we err
you err
they err
» meer vervoegingen van to err

dolen, dwalen, ronddolen, ronddwalen, waren, zwerven {ww.}
to wander 
to stray
to roam 

wij dwalen
jullie dwalen
zij dwalen

we wander
you wander
they wander
» meer vervoegingen van to wander

dwalen, dolen, omdolen, ronddwalen {ww.}
to wander
to tramp
to vagabond
to stray
to swan
to roll
to rove
to roam
to range
to ramble
to drift
to cast

wij dwalen
jullie dwalen
zij dwalen

we wander
you wander
they wander
» meer vervoegingen van to wander

zondigen, dolen, dwalen, ontsporen {ww.}
to transgress
to trespass
to sin

wij dwalen
jullie dwalen
zij dwalen

we transgress
you transgress
they transgress
» meer vervoegingen van to transgress

dolen, dwalen, ronddolen, rondtrekken, zwalken, rondzwerven, zwerven {ww.}
to wander
to tramp
to vagabond
to stray
to swan
to roll
to rove
to roam
to range
to ramble
to drift
to cast

wij dwalen
jullie dwalen
zij dwalen

we wander
you wander
they wander
» meer vervoegingen van to wander