Vertaling van eigenlijk

Inhoud:

Nederlands
Engels
eigenlijk, om de waarheid te zeggen, tenslotte, welbeschouwd {bw.}
to tell the truth
eigenlijk {bw.}
personally 
eigenlijk, au fond, aufond, de facto, feitelijk, ipso facto, realiter {bw.}
actually
in reality
echt, eigenlijk, heus, waar, waarachtig {bn.}
true 
genuine 
legitimate 
real 
werkelijk, bestaand, eigenlijk, existent, feitelijk, fysiek, waarachtig, effectief, natuurlijk, reëel {bn.}
existent
real

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Waar woont gij eigenlijk?

By the way, where do you live?

Wat betekent het eigenlijk?

What does it actually mean?

Eigenlijk is het uw fout.

Actually it's your fault.

Susan is eigenlijk je halfzus.

Susan is actually your half sister.

Eigenlijk zou ik het moeten vragen, hè?

I should ask, shouldn't I?

Hij is eigenlijk niet de manager.

He isn't actually the manager.

Ik moet eigenlijk op school zijn.

I should be at school.

Eigenlijk kan hij niet goed zwemmen.

In fact, he can't swim well.

Over wat hebt ge het eigenlijk?

What on earth are you talking about?

Luistert gij eigenlijk wel naar mij?

Are you listening to me at all?

Elke belediging van Joel is eigenlijk een verborgen compliment.

Every insult from Joel is just a hidden compliment.

Ze lijkt jong maar eigenlijk is ze ouder dan jij.

She looks young, but actually she's older than you are.

Ik vind het eigenlijk leuk om je te slaan.

I actually do enjoy hitting you.

Hij denkt dat hij iemand is, maar eigenlijk is hij niemand.

He thinks he is somebody, but really he is nobody.

Ze zei dat haar man haar sloeg maar eigenlijk was het andersom.

She said that her husband hit her, but in fact it was the other way around.


Gerelateerd aan eigenlijk

om de waarheid te zeggen - tenslotte - welbeschouwd - au fond - aufond - de facto - feitelijk - ipso facto - realiter - echt - heus - waar - waarachtig - werkelijk - bestaandheus