Vertaling van waarachtig

Inhoud:

Nederlands
Engels
echt, inderdaad, naar waarheid, waarachtig, waarlijk, werkelijk {bw.}
absolutely
genuinely 
indeed 
really 
truly 
legitimately
in sooth
inderdaad, metterdaad, waarachtig, waarlijk, warempel, werkelijk {bw.}
absolutely
actually
in fact
practically 
really 
echt, eigenlijk, heus, waar, waarachtig {bn.}
true 
genuine 
legitimate 
real 
werkelijk, bestaand, eigenlijk, existent, feitelijk, fysiek, waarachtig, effectief, natuurlijk, reëel {bn.}
existent
real
werkelijk, bepaald, echt, heus, inderdaad, waarachtig {bw.}
rattling
real
really
very

Gerelateerd aan waarachtig

echt - inderdaad - naar waarheid - waarlijk - werkelijk - metterdaad - warempel - eigenlijk - heus - waar - bestaand - existent - feitelijk - fysiek - effectiefheus