Vertaling van echt

Inhoud:

Nederlands
Engels
echt [m], echtverbintenis [v], huwelijk {zn.}
marriage 
wedlock
matrimony
Deze eindeloze zakenreizen vertellen veel over zijn huwelijk.
These endless business trips are telling on his marriage.
echt [m], echtverbintenis [v], huwelijk, huwelijkse staat {zn.}
marriage 
wedlock
matrimony
echt [m], echtverbintenis [v], huwelijk [v] {zn.}
marriage 
wedlock
matrimony
echt, legaal, wettelijk, wettig {bn.}
legal 
echt, werkelijk, wezenlijk {bw.}
genuinely 
indeed 
really 
truly 
actually
echt, inderdaad, naar waarheid, waarachtig, waarlijk, werkelijk {bw.}
absolutely
genuinely 
indeed 
really 
truly 
legitimately
in sooth
echt, eigenlijk, heus, waar, waarachtig {bn.}
true 
genuine 
legitimate 
real 
authentiek, echt {bn.}
authentic 
echten, wettigen {ww.}
to legalize 
to enact

ik echt
jij echt
hij/zij/het echt

I legalize
you legalize
he/she/it legalizes
» meer vervoegingen van to legalize

echten, legitimeren {ww.}
to authenticate 
to legitimize

ik echt
jij echt
hij/zij/het echt

I authenticate
you authenticate
he/she/it authenticates
» meer vervoegingen van to authenticate


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Echt?

Really?

Echt goed!

Really good!

Neen, niet echt.

No, not really.

Ze is echt snel.

She's really quick.

Wil je echt wandelen?

Do you really want to walk?

Bestaan spoken echt?

Do ghosts really exist?

Je bent echt walgelijk!

You're really revolting!

Meen je dat echt?

Are you serious?

Dat is echt heerlijk.

It is really wonderful.

Is het allemaal echt voorbij?

Is it really all over?

Zijn auto is echt gaaf.

His car is really cool.

Het feestje was echt leuk.

The party was really fun.

Hij houdt echt van voetbal.

He's really into soccer.

Ik weet het echt niet.

I really don't know.

Dat is niet echt gebeurd.

That didn't really happen.