Vertaling van enkel

Inhoud:

Nederlands
Engels
enkel [m] {zn.}
ankle 
ankle-bone
ik heb mijn enkel verzwikt.
I twisted my ankle.
Hij viel en verzwikte zijn enkel.
He fell, twisting his ankle.
enkel {bn.}
single 
bloot, enkel, louter {bn.}
mere 
sole 
solitary
enkel, enkelvoudig {bn.}
fair
just
alleen, enkel, maar, pas, slechts, uitsluitend {bw.}
exclusively
just 
only 
merely 
simply 
solely 
but 
enkel [m] (de ~), enkelgewricht {zn.}
ankle
mortise joint
articulatio talocruralis
ankle joint
alleen, enkel, puur, slechts, uitsluitend, zuiver, louter {bw.}
but
just
merely
only
simply
zuiver, bloot, enkel, sec {bn.}
fair
just

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Dat weet enkel Obama.

Only Obama knows that.

ik heb mijn enkel verzwikt.

I twisted my ankle.

Hij viel en verzwikte zijn enkel.

He fell, twisting his ankle.

Wij hebben enkel rijp fruit verzameld.

We have collected only ripe fruit.

Geen enkel boek is het lezen waard.

No book is worth reading.

Enkel vrede kan de wereld redden.

Only peace can save the world.

Nooit zag ik dergelijk kwaad in één enkel hart!

Never had I seen such evil in a single heart!

Ik heb geen enkel idee waarom zij zo kwaad geworden is.

I have no idea why she got so angry.

Dit toont aan dat Engels niet enkel meer voor de Britten is weggelegd.

This shows that English isn't just for the British anymore.

Honderdvijfentwintig jaar hebben het aangetoond: Esperanto is veel meer dan enkel een taal.

One hundred and twenty five years have shown: Esperanto is much more than just a language.

Ik heb één enkel boek gekocht, dat ik aan een student gegeven heb.

I bought only one book which I gave to a student.

Hij kan geen enkel woord Frans, maar anderzijs kan hij wel Engels spreken alsof hij er mee opgegroeid is.

He doesn't speak a single word of French, but on the other hand, he speaks English like he was born into it.

In zijn essay "Esperanto: een Europese of een Aziatische taal" toonde Claude Piron de gelijkenis aan tussen het Esperanto en het Chinees, en ontkrachtte zo het denkbeeld dat het Esperanto enkel een op Europa gerichte taal zou zijn.

In his essay "Esperanto: European or Asiatic language" Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric.


Gerelateerd aan enkel

bloot - louter - enkelvoudig - alleen - maar - pas - slechts - uitsluitend - enkelgewricht - puur - zuiver - secgeleding