Vertaling van gekunsteld

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanstellerig, geposeerd, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
unnatural
onnatuurlijk, gewild, gewrongen, opgesmukt, spastisch, geforceerd, krampachtig, gekunsteld, gemaakt {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
gemaakt, bestudeerd, gekunsteld, gemaniëreerd, gemanierd, onecht, onwaarachtig, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
onecht, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
gedwongen, afgedwongen, noodgedwongen, onvrijwillig, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
bombastisch, hoogdravend, pathetisch, retorisch, schreeuwerig, gezwollen, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
contrived
hokey
huichelachtig, farizees, geveinsd, hypocriet, jezuïtisch, schijnheilig, schijnvroom, voorgewend, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
overgecultiveerd, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
contrived
hokey