Vertaling van gewrongen

Inhoud:

Nederlands
Engels
aanstellerig, geposeerd, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
unnatural
onnatuurlijk, gewild, gewrongen, opgesmukt, spastisch, geforceerd, krampachtig, gekunsteld, gemaakt {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
gemaakt, bestudeerd, gekunsteld, gemaniëreerd, gemanierd, onecht, onwaarachtig, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
onecht, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
gedwongen, afgedwongen, noodgedwongen, onvrijwillig, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
bombastisch, hoogdravend, pathetisch, retorisch, schreeuwerig, gezwollen, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
contrived
hokey
huichelachtig, farizees, geveinsd, hypocriet, jezuïtisch, schijnheilig, schijnvroom, voorgewend, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
overgecultiveerd, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
contrived
hokey
twijnen, verbuigen, verdraaien, vertrekken, wringen, verwringen {ww.}
to sprain
to wrench
to wrick
to wrest
to wring 
to warp 
to mangle 
to distord
to twist 
to contort

ik heb gewrongen
jij hebt gewrongen
hij/zij/het heeft gewrongen

I have wrenched
you have wrenched
he/she/it has wrenched
» meer vervoegingen van to wrench

wringen {ww.}
to writhe
to wriggle
to wrestle
to worm
to twist
to squirm

ik heb gewrongen
jij hebt gewrongen
hij/zij/het heeft gewrongen

I have writhed
you have writhed
he/she/it has writhed
» meer vervoegingen van to writhe

wringen, knellen, spannen {ww.}
to twitch
to twinge
to tweet
to squeeze
to pinch
to nip

ik heb gewrongen
jij hebt gewrongen
hij/zij/het heeft gewrongen

I have twitched
you have twitched
he/she/it has twitched
» meer vervoegingen van to twitch

wringen {ww.}
to squeeze
to press
to contract
to constrict
to compress
to compact

ik heb gewrongen
jij hebt gewrongen
hij/zij/het heeft gewrongen

I have squeezed
you have squeezed
he/she/it has squeezed
» meer vervoegingen van to squeeze