Vertaling van gewild

Inhoud:

Nederlands
Engels
onnatuurlijk, gewild, gewrongen, opgesmukt, spastisch, geforceerd, krampachtig, gekunsteld, gemaakt {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
gewild, gangbaar, gegeerd, gevraagd, gezocht {bn.}
a la mode
in style
in vogue
latest
modish
willen, willen hebben {ww.}
to want 
to want to have

ik heb gewild
jij hebt gewild
hij/zij/het heeft gewild

I have wanted
you have wanted
he/she/it has wanted
» meer vervoegingen van to want

We willen volledige zinnen.
We want complete sentences.
Zij willen rijk worden.
They want to become rich.
willen {ww.}
to want 
to wish 
to be willing to

ik heb gewild
jij hebt gewild
hij/zij/het heeft gewild

I have wanted
you have wanted
he/she/it has wanted
» meer vervoegingen van to want

Ik had graag groter willen zijn.
I wish I were taller.
Willen jullie thee of koffie?
You want to drink tea or coffee?
willen {ww.}
to will

ik heb gewild
jij hebt gewild
hij/zij/het heeft gewild

I have willed
you have willed
he/she/it has willed
» meer vervoegingen van to will

willen, motten, moeten {ww.}
to want
to desire

ik heb gewild
jij hebt gewild
hij/zij/het heeft gewild

I have wanted
you have wanted
he/she/it has wanted
» meer vervoegingen van to want

Ik vermoed, dat achter alles wat we doen moeten, wel iets zit, wat we doen willen...
I suppose that behind each thing we have to do, there's something we want to do...
De kinderen wenen omdat ze willen eten.
Children cry because they want to eat.
zullen, willen {ww.}
to will

ik heb gewild
jij hebt gewild
hij/zij/het heeft gewild

I have willed
you have willed
he/she/it has willed
» meer vervoegingen van to will

Tulpen zullen snel bloeien.
Tulips will bloom soon.
Verraders zullen gedeporteerd worden.
Traitors will be deported.