Vertaling van gemaakt

Inhoud:

Nederlands
Engels
gemaakt, kunstmatig, artificieel {bn.}
artificial 
gemaakt, bestudeerd, gekunsteld, gemaniëreerd, gemanierd, onecht, onwaarachtig, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
aanstellerig, geposeerd, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
unnatural
onnatuurlijk, gewild, gewrongen, opgesmukt, spastisch, geforceerd, krampachtig, gekunsteld, gemaakt {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
onecht, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
gedwongen, afgedwongen, noodgedwongen, onvrijwillig, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
bombastisch, hoogdravend, pathetisch, retorisch, schreeuwerig, gezwollen, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
contrived
hokey
huichelachtig, farizees, geveinsd, hypocriet, jezuïtisch, schijnheilig, schijnvroom, voorgewend, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
overgecultiveerd, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
contrived
hokey
doen ontstaan, formeren, maken, ontwikkelen {ww.}
to create 
to provoke
to engender
to cause 
to develop 

ik heb gemaakt
jij hebt gemaakt
hij/zij/het heeft gemaakt

I have created
you have created
he/she/it has created
» meer vervoegingen van to create

Klik hier om een account aan te maken.
Click here to create an account.
componeren, maken, scheppen, schrijven {ww.}
to write 
to create 
to compose 

ik heb gemaakt
jij hebt gemaakt
hij/zij/het heeft gemaakt

I have written
you have written
he/she/it has written
» meer vervoegingen van to write

Ze kan niet lezen of schrijven.
She cannot write or read.
Ik moet een brief schrijven.
I have to write a letter.
maken, aanmaken, bedrijven, doen, uitbrengen, uitrichten, uitvoeren {ww.}
to do 
to make 
to work 
to act 
to wage 
to render 
to reach 
to form 
to commit 
to carry out
to perform 

ik heb gemaakt
jij hebt gemaakt
hij/zij/het heeft gemaakt

I have done
you have done
he/she/it has done
» meer vervoegingen van to do

Beter niets doen, dan een fout te maken.
It's better to do nothing than to do something poorly.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
Don't make me do it again.
creëren, maken, scheppen {ww.}
to create 
to produce 

ik heb gemaakt
jij hebt gemaakt
hij/zij/het heeft gemaakt

I have created
you have created
he/she/it has created
» meer vervoegingen van to create

Weet je, mensen creëren geen tijd; als we dat wel deden, zou het nooit opraken.
You see, humans don't create time; if we did we'd never run out of it.
De directeur van de school wil de kantine sluiten en een nieuwe recreatieruimte creëren voor de studenten.
The director of the school wants to close the canteen and create a new recreation room for the students.
doen, laten, laten doen, maken {ww.}
to make 
to get 
to render 
to cause 

ik heb gemaakt
jij hebt gemaakt
hij/zij/het heeft gemaakt

I have made
you have made
he/she/it has made
» meer vervoegingen van to make

Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
You can't make me do anything I don't want to do.
Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!
It's no use pretending to make me believe that I believe things you don't believe!
fabriceren, maken, aanmaken, vervaardigen {ww.}
to manufacture
to concoct
to fabricate 

ik heb gemaakt
jij hebt gemaakt
hij/zij/het heeft gemaakt

I have manufactured
you have manufactured
he/she/it has manufactured
» meer vervoegingen van to manufacture

herstellen, maken, repareren, verhelpen, verstellen {ww.}
to repair 
to fix 
to mend

ik heb gemaakt
jij hebt gemaakt
hij/zij/het heeft gemaakt

I have repaired
you have repaired
he/she/it has repaired
» meer vervoegingen van to repair

Ik kan de computer niet repareren.
I cannot fix the computer.
We repareren allerlei soorten klokken hier.
We fix all kinds of clocks here.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Wat heeft Jean gemaakt?

What did Jean make?

Hij werd kapitein gemaakt.

He was made captain.

Hij heeft geen fout gemaakt.

He did nothing wrong.

Ge hebt veel fouten gemaakt.

You have made many mistakes.

Wie heeft de sneeuwpop gemaakt?

Who built the snowman?

Meel wordt van tarwe gemaakt.

Flour is made from wheat.

Brood wordt gemaakt van tarwe.

Bread is made from wheat.

Is dit in Zwitserland gemaakt?

Is this made in Switzerland?

Kaas wordt gemaakt van melk.

Cheese is made from milk.

Boter wordt van room gemaakt.

Butter is made from cream.

Ik heb het zelf gemaakt.

I made it myself.

Elektriciteitskabels zijn gemaakt van koper.

Electricity cables are made of copper.

Ik heb veel vrienden gemaakt.

I've made lots of friends.

Glas wordt gemaakt van zand.

Glass is made from sand.

Waar wordt boter van gemaakt?

What is butter made of?