Vertaling van gezocht

Inhoud:

Nederlands
Engels
gezocht, kunstmatig, onnatuurlijk {bn.}
artificial 
unnatural
geliefd, gezien, gezocht {bn.}
favourite
moeite doen, pogen, streven, trachten, zich beijveren, zoeken {ww.}
to strive
to set about
to undertake 
to take steps
to endeavour
to attempt 
to aim

ik heb gezocht
jij hebt gezocht
hij/zij/het heeft gezocht

I have striven
you have striven
he/she/it has striven
» meer vervoegingen van to strive

Ik hoop dat al je dromen uitkomen, op één na, zodat je steeds iets hebt om na te streven.
I hope all but one of your dreams come true, so you always have something to strive for.
snorren, zoeken, opzoeken, uitkijken, uitzien {ww.}
to look for
to search for
to seek 
to go after
to be after

ik heb gezocht
jij hebt gezocht
hij/zij/het heeft gezocht

I have sought
you have sought
he/she/it has sought
» meer vervoegingen van to seek

Ik moet naar mijn pen zoeken.
I need to search for my pen.
Ik moet mijn pen zoeken.
I have to look for my pen.
vergezocht, gezocht {bn.}
fabricated
fancied
fictional
fictitious
gewild, gangbaar, gegeerd, gevraagd, gezocht {bn.}
a la mode
in style
in vogue
latest
modish
zoeken, rondzien {ww.}
to search
to seek
to look for

ik heb gezocht
jij hebt gezocht
hij/zij/het heeft gezocht

I have searched
you have searched
he/she/it has searched
» meer vervoegingen van to search

Geloof hen die waarheid zoeken, pas op voor wie haar vinden.
Believe those who seek truth, beware those who find it.
Ik ging de stad in om een goed restaurant te zoeken.
I went into the town in search of a good restaurant.
achternazitten, nazitten, zoeken {ww.}
to suss out
to go over
to look into
to check up on
to check over
to check out
to check into
to check

ik heb gezocht
jij hebt gezocht
hij/zij/het heeft gezocht

I have checked
you have checked
he/she/it has checked
» meer vervoegingen van to check

zoeken, omzien {ww.}
to seek

ik heb gezocht
jij hebt gezocht
hij/zij/het heeft gezocht

I have sought
you have sought
he/she/it has sought
» meer vervoegingen van to seek


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik heb het de hele voormiddag gezocht.

I've been looking for it all morning.

De politie had al bijna een maand gezocht naar de gestolen goederen.

The police have been searching for the stolen goods for almost a month.