Vertaling van gezien

Inhoud:

Nederlands
Engels
geliefd, gezien, gezocht {bn.}
favourite
geacht, gezien {bn.}
dear 
in het licht van, gezien {vz.}
in the light of
in the face of
in view of
zien {ww.}
to see 
to witness 

ik heb gezien
jij hebt gezien
hij/zij/het heeft gezien

I have seen
you have seen
he/she/it has seen
» meer vervoegingen van to see

Laat zien.
Let me see.
Zij zien Dan.
They see Dan.
geacht, geëerd, gerespecteerd, gewaardeerd, gezien, best {bn.}
redoubtable
inschatten, zien, bekijken, beoordelen, beschouwen, bezien, aankijken, ontvangen {ww.}
to judge
to pass judgment
to evaluate

ik heb gezien
jij hebt gezien
hij/zij/het heeft gezien

I have judged
you have judged
he/she/it has judged
» meer vervoegingen van to judge

oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken {ww.}
to see
to view
to regard
to reckon
to consider

ik heb gezien
jij hebt gezien
hij/zij/het heeft gezien

I have seen
you have seen
he/she/it has seen
» meer vervoegingen van to see

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let's see who can hold out the longest.
We zullen zien.
We shall see.
beproeven, pogen, trachten, zien, proberen {ww.}
to try
to seek
to attempt
to essay
to assay

ik heb gezien
jij hebt gezien
hij/zij/het heeft gezien

I have tried
you have tried
he/she/it has tried
» meer vervoegingen van to try

Laat ons iets proberen.
Let's try something.
Ik zal opnieuw proberen.
I will try again.
zien, aanschouwen {ww.}
to see

ik heb gezien
jij hebt gezien
hij/zij/het heeft gezien

I have seen
you have seen
he/she/it has seen
» meer vervoegingen van to see

Kan je het zien?
Can you see it?
Ik kan niets zien.
I can't see!
eruitzien, zien, kijken, tonen, ogen {ww.}
to look
to seem
to appear

ik heb gezien
jij hebt gezien
hij/zij/het heeft gezien

I have looked
you have looked
he/she/it has looked
» meer vervoegingen van to look

Moet je die rook zien.
Look at that smoke.
Moet je dat hoge gebouw zien.
Look at that tall building.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Lang niet gezien.

It's been a long time.

Lang niet gezien.

Long time, no see.

Ik heb niemand gezien.

I didn't see anybody.

Ik heb niets gezien.

I saw nothing.

Ik heb Dana gezien.

I saw Dana.

Lang niet gezien.

Long time no see!

Hebt u deze man gezien?

Have you seen this man?

Ge hebt hem niet gezien.

You didn't see him.

Ik heb haar gisteren gezien.

I saw her yesterday.

Heb je deze film gezien?

Did you watch this movie?

Ik heb het zelf gezien.

I myself saw it.

Heb je mijn fototoestel gezien?

Did you see my camera?

Ze hebben ons gisteren gezien.

They saw us yesterday.

Niemand heeft ooit zoiets gezien.

No one had even seen something like it.

Slobeenden heb ik nog nooit gezien.

I have not yet seen a Northern Shoveler duck.