Vertaling van geacht

Inhoud:

Nederlands
Engels
geacht, gezien {bn.}
dear 
geacht, geëerd, gerespecteerd, gewaardeerd, gezien, best {bn.}
redoubtable
dierbaar, duur, kostbaar, lief, prijzig, waard, waardevol, geacht {bn.}
dear 
expensive 
lovely 
valuable 
beloved
cherished
precious 
achten, achting hebben voor, achting toedragen, hoogachten {ww.}
to appreciate 
to think highly of
to value 
to prize 
to think well of
to esteem

ik heb geacht
jij hebt geacht
hij/zij/het heeft geacht

I have appreciated
you have appreciated
he/she/it has appreciated
» meer vervoegingen van to appreciate

achten, geloven, van mening zijn, vinden {ww.}
to think 
to see 
to reckon
to hold 
to feel 
to account 
to opine
to deem

ik heb geacht
jij hebt geacht
hij/zij/het heeft geacht

I have thought
you have thought
he/she/it has thought
» meer vervoegingen van to think

Eerst zien, dan geloven.
To see is to believe.
Wij vinden Venetië een fascinerende stad.
We think Venice a fascinating city.
oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken {ww.}
to see
to view
to regard
to reckon
to consider

ik heb geacht
jij hebt geacht
hij/zij/het heeft geacht

I have seen
you have seen
he/she/it has seen
» meer vervoegingen van to see

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let's see who can hold out the longest.
Laat zien.
Let me see.
hoogachten, hoogschatten, achten, ophebben {ww.}
to value
to respect
to prise
to prize
to esteem

ik heb geacht
jij hebt geacht
hij/zij/het heeft geacht

I have valued
you have valued
he/she/it has valued
» meer vervoegingen van to value

achten, letten {ww.}
to look after