Vertaling van geveinsd

Inhoud:

Nederlands
Engels
geveinsd, onoprecht, slinks {bn.}
underhanded
disingenuous
geveinsd {bn.}
affected 
gehuicheld, geveinsd, huichelachtig, hypocriet {bn.}
hypocritical 
huichelachtig, farizees, geveinsd, hypocriet, jezuïtisch, schijnheilig, schijnvroom, voorgewend, gekunsteld, gemaakt, gewrongen {bn.}
affected 
artificial 
prim
showy
stilted
constrained
forced
strained
huichelen, veinzen {ww.}
to dissemble

ik heb geveinsd
jij hebt geveinsd
hij/zij/het heeft geveinsd

I have dissembled
you have dissembled
he/she/it has dissembled
» meer vervoegingen van to dissemble

doen alsof, fingeren, simuleren, veinzen, voorgeven, voorwenden {ww.}
to pretend
to simulate 
to feign

ik heb geveinsd
jij hebt geveinsd
hij/zij/het heeft geveinsd

I have pretended
you have pretended
he/she/it has pretended
» meer vervoegingen van to pretend

Laten we doen alsof we vreemdelingen zijn.
Let's pretend we are aliens.
Laten we doen alsof we soldaten zijn.
Let's pretend that we are soldiers.
voorwenden, veinzen, fingeren, simuleren, voorgeven {ww.}
to simulate
to feign
to sham
to assume

ik heb geveinsd
jij hebt geveinsd
hij/zij/het heeft geveinsd

I have feigned
you have feigned
he/she/it has feigned
» meer vervoegingen van to feign