Vertaling van honger

Inhoud:

Nederlands
Engels
honger {zn.}
hunger 
Honger is de beste saus.
Hunger is the best sauce.
Deze arme kat is bijna gestorven van de honger.
This poor cat almost died of hunger.
honger [m] (de ~) {zn.}
hunger
hungriness
Hij viel flauw van honger en vermoeidheid, maar even later kwam hij weer bij.
He fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.
Honger was voor hem een abstract begrip; hij had altijd genoeg te eten.
To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
begeerte [v] (de ~), honger [m] (de ~), koorts, zucht [m] (de ~), dorst [m] (de ~) {zn.}
craving
hongersnood [m] (de ~), honger {zn.}
starvation
famishment
smachten, dorsten, haken, hunkeren, reikhalzen, snakken, hongeren {ww.}
to long
to yearn
to hanker

ik honger

I long
» meer vervoegingen van to long

hongeren {ww.}
to hunger
to starve
to famish

ik honger

I hunger
» meer vervoegingen van to hunger


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Ik heb honger.

I'm hungry!

Ik heb honger.

I am hungry.

Ik heb ontzettende honger.

I am terribly hungry.

Heeft u honger?

Are you hungry?

Ik heb altijd honger.

I'm always hungry.

We hebben honger.

We are hungry.

Ik had veel honger.

I was very hungry.

Honger is de beste saus.

Hunger is the best sauce.

Ik heb nog steeds honger.

I'm still hungry.

Ik heb een beetje honger.

I'm slightly hungry.

Ik heb nu geen honger.

I don't feel like eating now.

Ik eet vruchten omdat ik honger heb.

I eat fruits because I am hungry.

Ik ga dood van de honger!

I'm starving!

Ik neem aan dat je honger hebt.

I suppose you're hungry.

Als je honger hebt, smaakt alles goed.

When you are hungry, anything tastes good.


Gerelateerd aan honger

begeerte - koorts - zucht - dorst - hongersnood - smachten - dorsten - haken - hunkeren - reikhalzen - snakken - hongerenbehoefte - verlangen - voedseltekort - begeren - lijden