Vertaling van kwestie

Inhoud:

Nederlands
Engels
kwestie [v], vraag [v] {zn.}
question 
inquiry 
query
point 
issue 
inquiry 
Goeie vraag.
That's a good question.
Ik heb een vraag.
I have a question.
dispuut [o], kwestie [v], strijd, twist [m], redetwist, twistgesprek {zn.}
altercation
row 
scrap
disagreement 
controversy
argument 
quarrel 
dispute
kwestie [v] (de ~), vraagstuk [o] (het ~), vraag [m] (de ~), probleem [o] (het ~) {zn.}
question
head
Ik heb een vraag.
I've got a question.
Antwoord op de vraag.
Answer the question.
aangelegenheid [v] (de ~), kwestie [v] (de ~), zaak [m] (de ~), affaire [m] (de ~) {zn.}
matter
affair
thing
Zij gaan de zaak onderzoeken.
They are going to investigate the affair.
Ik heb niets met de zaak te maken.
I have nothing to do with the affair.
ruzie [v] (de ~), bonje [m] (de ~), disharmonie [v] (de ~), herrie [m] (de ~), kif, kift [m] (de ~), onaangenaamheden, onaangenaamheid, onenigheid, onmin [m] (de ~), stront, trammelant [m] (de/het ~), twist [m] (de ~), kwestie, mot [m] (de ~), onvrede [m] (de ~), heibel [m] (de ~) {zn.}
tilt
disceptation
disputation
controversy
contestation
contention
argument
arguing

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie.

To be or not to be, that is the question.

laat ons de kwestie zonder een derde partij regelen.

Let us settle the matter without a third party.

Zijn mening werpt nieuw licht op de kwestie.

His opinion adds a new light to the question.

De Amerikanen hadden niets te maken met de kwestie.

The Americans had nothing to do with the matter.

De bepalende factor in deze kwestie, is of het sociaal welzijns-plan de toestroom van immigranten kan faciliteren.

The determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.